Galeria

Placówki Caritas

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Sandomierzu położony jest w obrębie Starego Miasta, tuż obok Bramy Opatowskiej. Świątynia ta posiada wielowiekową historię i jest jednym z sześciu zachowanych zabytkowych kościołów w Sandomierzu.

W dniu 18 października i 21 października 2017 roku Caritas Diecezji Sandomierskiej zrealizowała dwa Warsztaty Kulinarne w ramach realizacji Działań Towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017 zgodnie z umową nr 23/POPŻ/Podprogram 2017 z dnia 18.08.2017. Warsztaty odbyły się w dwóch OPL-ach. Była to Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Jadachach – w Pomieszczeniach Remizy OSP w Jadachach oraz Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Antoniego Pustelnika w Dwikozach – w Pomieszczeniach Parafii. W Warsztatach udział wzięły osoby korzystające z pomocy w postaci żywności z POPŻ Podprogram 2017. Warsztaty przeprowadziła Pani posiadająca odpowiednie wykształcenie.

W dniu 21 października 2017 roku, w Teatrze Kamienica w Warszawie, przy Al. Solidarności 93 odbyła się uroczysta Gala „Ubi Caritas” – nagrody przyznawanej za wrażliwość na potrzeby osób ubogich i czynny udział w dziełach charytatywnych Caritas w Polsce. Gala miała wymiar ekumeniczny, dlatego swoje nagrody wręczyły także bratnie, charytatywne organizacje ekumeniczne – prawosławna Eleos Kościoła Prawosławnego – Nagroda „Dłonie Miłosierdzia” i Diakonia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP – Nagroda „Miłosierny Samarytanin”. W 2017 roku Nagrody „Ubi Caritas” zostały rozdane po raz 16. Głównym punktem Gali było przyznanie przez Kapitułę Caritas Polska i uroczyste wręczenie osobom zasłużonym z poszczególnych Caritas Diecezjalnych oraz Przedstawicielom mediów, statuetki Świętej Siostry Faustyny.

iękne stroje, uśmiechnięte twarze, słoneczna pogoda, wspaniała atmosfera, tak w tym roku w naszej placówce wyglądał Dzień Seniora. Nasze świętowanie rozpoczęło się od występu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Modliborzycach, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oraz skecz pt. ,,U lekarza” pod kierunkiem pani Bożeny Pikula. Następnie życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli ks. proboszcz Marek Danek i w imieniu władz gminnych burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik.

W dniach 12 i 13 września 2017 roku w Sandomierzu odbywał się Zjazd Dyrektorów Caritas połączony z obchodami przez Caritas Diecezji Sandomierskiej jubileuszu 25-lecia istnienia. Spotkaniu Dyrektorów poszczególnych Caritas Diecezjalnych, w którym udział wzięło ponad 40 Dyrektorów przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka – przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski oraz Ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska. W Zjeździe uczestniczyli także Ks. Marek Dec – Zastępca Dyrektora Caritas Polska i Ks. dr Marcin Schmidt. W dniu 12 września 2017 roku sprawowana była o godzinie 17.30 w Sandomierskiej Katedrze pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny uroczysta Msza Święta koncelebrowana w podziękowaniu za 25 lat działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej. W Liturgii udział wzięli: J. E. Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, J. E. Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, J. E. Ksiądz Biskup Edward Frankowski, Księża Dyrektorzy Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych, Księża Dziekani i Wicedziekani z Diecezji Sandomierskiej, Księża Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Caritas Diecezji Sandomierskiej.

W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Modliborzycach seniorzy korzystają z różnorodnych form spędzania czasu. Jedną z nich są warsztaty terapii zajęciowej podczas których powstają różne prace. Przedstawiamy niektóre z nich.

W dniu 4 września 2017 roku w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu, Wychowankowie rozpoczęli nowy Rok Szkolny 2017/2018. Został on zainaugurowany uroczystą Mszą Świętą sprawowaną o godz. 9.00 w Kościele Ducha Świętego w Sandomierzu.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej, miał miejsce finał Akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” w Diecezji Sandomierskiej. Obchody rozpoczęły o godz. 11.00 wspólną modlitwą i błogosławieństwem Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Caritas Diecezji Sandomierskiej brała udział w ogólnopolskiej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Jej celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z różnych parafii w skompletowaniu tornistrów oraz wyprawek szkolnych. Zostały na to przeznaczone środki własne pozyskane z 1% podatku. 24 sierpnia br., tornistry były pakowane przez młodzież z sandomierskich szkół, kleryków i pracowników Caritas na czele z jej Dyrektorem. Pomagał także bp Krzysztof Nitkiewicz, który jednocześnie patronował tej akcji.

W dniach 1.08.2017 r. – 12.08.2017 r., wyjechało do Lubomierza (gmina Mszana Dolna) 40 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, pochodzących z terenu diecezji sandomierskiej. Warto wspomnieć, że wypoczynek dla 25 dzieci został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Dzieci wypoczywające na koloniach, zakwaterowane zostały w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Lubomierzu. Nocleg z pełnym wyżywieniem, wykwalifikowana kadra kierownicza, opiekunowie oraz szczegółowo zaplanowany czas wypoczynku, nie pozwalał na chwilę nudy.

W dniach 14 – 25 lipca 2017 r. w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym w Bojanowie, ponownie wypoczywali na koloniach letnich dzieci polonijne z Zaporoża na Ukrainie. Jest to II turnus dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wspierania dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o korzeniach polskich zamieszkałych na terenie Ukrainy. Pierwszy turnus z Żółkwi na Ukrainie odbył się w dniach 1- 12 lipca br.

W ramach realizowanego projektu „Praca urzeczywistnieniem siebie – wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy” beneficjenci uczestniczą w kursie pracownik hotelowy oraz kursie stolarskim. „Kurs stolarski” odbywa się w Zakładzie KARO w Rudniku nad Sanem, natomiast „Kurs pomocnik hotelowy” w Sandomierzu w Pensjonacie SANDOMIRIA. Łącznie udział w szkoleniach bierze dziesięć osób.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny Caritas w Bojanowie w dniach od 11 do 18 czerwca 2017 r. gościł dzieci i młodzież z polskiego gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie. Nawiązana kilkanaście lat temu przyjaźń Sandomierskiego „Ekonomika” zaowocowała we wzajemnej wymianie dzieci i młodzieży. Goście przyjechali na zaproszenie Pana Marka Rożka, inicjatora współpracy, prezesa Klubu Miłośników Sandomierza.

W dniu 23 czerwca 2017 roku w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Klasyfikację do następnej klasy uzyskało 146 Uczniów Ośrodka. Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Msza Święta sprawowana o godzinie 9.00 w Kościele Rektoralnym Ducha Świętego w Sandomierzu przez Ks. Bogusława Pitucha i Ks. Marka Walczaka.

28 maja w ramach jubileuszu 25-lecia istnienia Caritas w Diecezji Sandomierskiej i jubileuszu 10-lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy zorganizowany został Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Celem tego pikniku było wzmacnianie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami, integracja rodzin, oraz odpoczynek od trosk życia codziennego poprzez wspólnie spędzony czas na świeżym powietrzu.

W ramach jubileuszu 25-lecia powstania Caritas w Diecezji Sandomierskiej, 25 maja odbył się Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudniku nad Sanem. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by podkreślić wartość oraz godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie i przełamywać stereotypy z nimi związane. Nie tylko w to święto, ale każdego dnia wiele osób: pracowników i wolontariuszy pochyla się nad problemami osób niepełnosprawnych pomagając im odzyskać godność życiu codziennym.

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówko, dzieci z Ośrodka "Radość Życia" w Sandomierzu, który trwał od 20.05.2017 r. do 2.06.2017 r. w myśl hasła „Chcemy być sobą”.

Dnia 29 kwietnia br. około dwa tysiące osób z 23 polskich diecezji wzięło udział w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas, odbywającej się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Pielgrzymka była zakończeniem trwającego od 23 – 29 kwietnia Tygodnia Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego spotkania w Łagiewnikach było „Czy jesteście zdolni do marzeń?”

W ramach obchodów 25-lecia Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu, 21 kwiertnia br. zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Miłosierdzia. Uroczystość odbyła się pod hasłem „Podaruj kroplę miłości” i nawiązywała do zbliżającego się patronalnego święta-Niedzieli i Tygodnia Miłosierdzia. Podczas Mszy Świętej w kościele pw. Ducha Świętego zgromadziły się dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, uczęszczające do placówek edukacyjnych i opiekuńczych prowadzanych przez diecezjalną Caritas.

Z racji obchodzonego 2 kwietnia 2017 r. Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny wraz z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sandomierzu, przygotował na miesiąc Kwiecień specjalny program promujący wiedzę na temat osób chorych na autyzm.

23 kwietnia 2017 r. w placówce Caritas Diecezji Sandomierskiej - Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacji w Sandomierzu, odbyła się Biała Niedziela. Wydarzenie to miało na celu bezpłatne udzielenie porad pielęgniarskich i lekarza rehabilitacji, dodatkowo można było skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą czy pedagogiem. Pacjenci skorzystali z bezpłatnych badań m. in. pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi czy pomiaru masy ciała. Placówka prezentowała swoje gabinety i sprzęt medyczny.

Podejmowana przez Caritas akcja Jałmużna Wielkopostna ma każdego roku określony cel. W 2017 roku akcja odbywała się pod hasłem „Skarbonka miłosierdzia”. Podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, przygotowano do wydania baranki wielkanocne z białej czekolady w liczbie 33 000.

Caritas Diecezji Sandomierskiej bardzo gorąco dziękuje Państwu za aktywne włączenie się w dniach 24 i 25 marca 2017 roku w XII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności organizowaną przez Caritas Polska. Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy 4 916,41 kilogramów żywności.

Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach realizacji Działań Towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 zgodnie z umową nr 23/POPŻ/Podprogram 2016 z dnia 19.08.2016 zrealizował m. in. Warsztaty Dietetyczne i Zdrowego Żywienia oraz Warsztaty Kulinarne w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu – będącej jednym z naszych OPL-i.

Zgodnie z corocznym zwyczajem Nasi Seniorzy zebrali się w tłusty czwartek, który zapowiada ostatni tydzień karnawału. Wedle tradycji w tym dniu dozwolone jest objadanie się pączkami i faworkami, które w niektórych regionach znane są jako chrust. Seniorzy z naszego Domu także hucznie żegnali karnawał. Odbyła się zabawa taneczna połączona ze śpiewem a na stole nie zabrakło tradycyjnych pyszności. Na pięknie udekorowanej sali odtańczyliśmy wspólnego poloneza. Zabawa ostatkowa sprawiła wszystkim wiele radości

W dniu 11 lutego, w Liturgiczne Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Kościół Katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Główne diecezjalne obchody miały miejsce w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

W dniu 11 stycznia 2017 roku miało miejsce oficjalne przekazanie nowego autobusu dla prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakup nowego auta był możliwy dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowoczesny autobus marki Volkswagen jest przystosowany do przewozu 19 osób i kierowcy.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza Państwa do wzięcia udziału w XI ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, Pomagam” organizowanej przez Caritas Polska i Caritas w poszczególnych diecezjach. Celem zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, kasze, płatki kukurydziane, olej, konserwy, dżemy, przetwory warzywne i owocowe, herbata, kakao, słodycze, itp. Wolontariusze Caritas, w odpowiednich strojach i z wydanymi przez nas identyfikatorami, przeprowadzą Zbiórkę Żywności w następujących dniach: 9 grudnia 2016 roku (piątek); 10 grudnia 2016 roku (sobota).

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Biurze Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, miało miejsce spotkanie, na którym Członek Zarządu firmy SERIUSZ CHEFS CULINAR, Tomasz Stępień przekazał na ręce Dyrektora Ks. Bogusława Pituchy, darowiznę pieniężną w kwocie 10 000 zł.

W niedzielę - 6 listopada 2016 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno - Adaptacyjnym Caritas w Bojanowie odbyło się spotkanie formacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas. Wzięło w nim udział 50 przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas z terenu Diecezji Sandomierskiej. Spotkanie poprowadził Ks. Bogusław Pitucha – Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Caritas Diecezji Sandomierskiej do 30 marca 2017 r. realizuje II Etap zadania publicznego pod nazwą „Linia wsparcia”.

W jesienny dzień – 19 października 2016 roku w Kościele Rektoralnym pw. Ducha Świętego w Sandomierzu i prowadzonych przy Nim przez Caritas Diecezji Sandomierskiej placówkach o charakterze dobroczynno – charytatywnym miała miejsce wizytacja kanoniczna. Głównym punktem była sprawowana o godzinie 12.00 Msza Święta koncelebrowana.

W dniu 2 października 2016 roku Caritas Diecezji Sandomierskiej włączyła się w ogólnopolską Akcję „Kromka chleba” organizowaną przez Caritas Polska. Finał Akcji w Diecezji Sandomierskiej odbył się w Rudniku nad Sanem, gdzie Sandomierska Caritas prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego i Rehabilitacji.

W dniu 1 października 2016 roku, o godzinie 11.00 w Teatrze Kamienica w Warszawie, przy Al. Solidarności 93 odbyła się uroczysta Gala „Ubi Caritas” – nagrody przyznawanej za wrażliwość na potrzeby osób ubogich i czynny udział w dziełach charytatywnych Caritas w Polsce.

Czerwiec - sierpień 2016 Kolonie Caritas Diecezji Sandomierskiej

5 maj 2016 Obchody 10-tej rocznicy istnienia WTZ i 5-lecia ŚDS w Rudniku nad Sanem

Kwiecień 2016 Obchody Światowego Miesiąca Autyzmu w Ośrodku ”Radość Życia” w Sandomierzu

8 kwiecień 2016 Poświęcenie Domu Senior - Wigor w Modliborzycach

2 - 3 kwiecień 2016 Dzień Skupienia dla Pracowników Caritas w Bojanowie

4 - 5 marzec 2016 X Zbiórka Żywności

13 - 14 luty 2016 Wielkopostne spotkanie PZC w Bojanowie

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Caritas Polska w dniu 9 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Rodzina troską Caritas”. Swoją prelekcję wygłosili m.in: przewodniczący Caritas Internationalis, Michel Roy i sekretarz Papieskiej Rady Cor Unum Gianpietro Dal Toso.

W dniu 1 września 2015 roku w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu, Wychowankowie rozpoczęli nowy Rok Szkolny 2015/2016. Został on zainaugurowany uroczystą Mszą Świętą sprawowaną o godz. 9.00 w Kościele Ducha Świętego w Sandomierzu.

„Jesień życia jest piękna” – to słowa, które w pełni oddają patrzenie na ten czas osób biorących udział w realizowanym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 1 maja 2015 roku zadaniu publicznym pod nazwą „Zdobywając Mądrość Serca, osiągamy Mądrość Życia” podjętym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego projektu realizowane są cztery rodzaje zajęć. Jedne z nich – zajęcia profilaktyki prozdrowotnej i usprawniające mają charakter fizyczny, ruchowy. Pozostałe zajęcia są poświęcone sferze intelektualnej i manualnej seniorów. Są to: trening rozwoju osobistego, zajęcia rekreacyjne i rozwijające zainteresowania, zajęcia informatyczne.

W dniu 30 lipca 2015 roku do Diecezji Sandomierskiej przyjechała wraz z opiekunami 40. osobowa grupa dzieci z rodzin polonijnych Dokszyc z Białorusi. Poznają Oni piękno polskiej przyrody, podziwiają zabytki kultury polskiej i odpoczywają. Kilka dni po przybyciu na kolonię dzieci udały się na wycieczkę do Jura Parku w Bałtowie, gdzie z zachwytem w oczach i uśmiechem na twarzy poznawały prehistorię w formie xxl. Z tego wyjazdu przesłały kilka fotograficznych wspomnień.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 24 maja 2015 roku – miała miejsce konsekracja Ołtarza i poświęcenie odnowionego Prezbiterium w Kościele pw. Ducha Świętego w Sandomierzu. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11.30 Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W czasie liturgii Ksiądz Biskup dokonał poświecenia Ołtarza.

12 kwiecień 2015 Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Adaptacyjnego w Bojanowie

Powrót
^