Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Mija 28 lat działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej


Mija 28 lat działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej. Każdego dnia jesteśmy blisko ludzi najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los, doświadczonych przez kataklizmy. Codziennie stawiamy czoło wielu troskom, życiowym kłopotom i kryzysom. Każdego dnia widzimy nie tylko powiększające się rzesze potrzebujących pomocy ale także wielu darczyńców, którzy z potrzeby serca pragną służyć innym. Codzienna służba bliźniemu jest okazją, aby w drugim człowieku spotkać Boga. Błogosławiony Jan Paweł II nauczał: Potrzebna jest dziś nowa "wyobraźnia miłosierdzia", której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr". Kształtowanie "nowej wyobraźni miłosierdzia" to ciągłe uwrażliwianie się na potrzeby materialne i duchowe naszych bliźnich, zarówno najbliższych nam, jak i dalszych i bardzo dalekich.