Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Zaostrzony reżim sanitarny w Ośrodku ,,Radość Życia ‘’


Zaostrzony reżim sanitarny w Ośrodku ,,Radość Życia ‘’

 

Bardzo się cieszymy, że  na terenie naszego Ośrodka nie doszło do żadnego zakażenia koronawirusem. Chcielibyśmy aby ten stan się utrzymał jak najdłużej. W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń wirusem Covid 19 musimy zwiększyć rygor sanitarny. Proszę zatem wszystkich nauczycieli ,pracowników oraz tych uczniów, którzy są w stanie się zabezpieczać - o zakrywanie ust i nosa podczas przebywania na korytarzu, na stołówce (oprócz spożywających posiłek) i innych częściach wspólnych. Przypominam o obowiązku zakładania maseczek w trakcie przejazdu busem oraz mierzenie temperatury przed wsiadaniem do busa, dezynfekcja rąk. Odpowiedzialni - pomoce nauczyciela. Należy zachowywać odpowiedni dystans społeczny, dezynfekować dłonie, zaleca się częste wietrzenie sal i korytarzy, systematyczne dezynfekowanie pomieszczeń. Przerwy od nauki należy spędzać w klasach w gronie uczniów danego  oddziału. Rodziców naszych uczniów  proszę o poinstruowanie swoich dzieci o konieczności stosowania maseczki czy przyłbicy.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i bliskich zależy od nas. Unikajmy kontaktów spotkań z osobami z poza innych oddziałów, rodziny oraz dużych skupisk ludzkich. Najbardziej bezpieczni jesteśmy w swoich domach.

Jeszcze raz apeluję miejmy na  uwadze troskę o zdrowie, bezpieczeństwo - w konsekwencji życie uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi  i swoje własne.

                                                                   

Dyrekcja Ośrodka