Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w kompleksie dawnego Szpitala Św. Ducha w Sandomierzu

image_pdfimage_print

logo-scort 

„Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego  w kompleksie dawnego Szpitala Św. Ducha w Sandomierzu”

Caritas Diecezji Sandomierskiej od kwietnia 2011 r. do października 2012 roku realizowało projekt pn.: „Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w kompleksie dawnego Szpitala Św. Ducha w Sandomierzu”. Jest on współfinansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.3  „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Projekt dotyczy budynku należącego do Caritas Diecezji Sandomierskiej i stanowiącego jego siedzibę w Sandomierzu, przy ul. Opatowskiej pomiędzy Kościołem Ducha Świętego a Bramą Opatowską. Budynek dawniej należał do Zespołu Szpitala Św. Ducha w Sandomierzu.

Umowa o dofinansowanie pochodzi z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 2 136 020,88 PLN. Wszystkie ponoszone koszty w ramach projektu, są kosztami kwalifikowanymi. Wartość projektu i jednocześnie wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 2 740 997 PLN.

Adresatami niniejszego przedsięwzięcia są: mieszkańcy Sandomierza i okolic, osoby niepełnosprawne, turyści i grupy wycieczkowe z całej Polski.

Główny cel projektu:

W ramach Działania 2.3 RPO WŚ zrealizowano inwestycję z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wraz z przystosowaniem obiektów zabytkowych na cele turystyczne.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia podejmowane są następujące działania:

W ramach renowacji budynku i adaptacji jego pomieszczeń na potrzeby Sandomierskiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego zostały przeprowadzone następujące prace:

 1. Uzupełniono podbicia fundamentów istniejących ścian wewnętrznych oraz wykonanie piwnic i fundamentów ścian projektowanych
 2. Wyburzenie ścian działowych i niektórych fundamentów ścian nośnych w parterze i na piętrze, wykonanie przebić na przejścia i otwory
 3. Wykonanie częściowo nowych ścian wewnętrznych konstrukcyjnych parteru i pietra oraz w całości ścian działowych
 4. Wymieniono stare stropy drewniane parteru i pietra na nowe ognioodporne
 5. Zabudowa strychów posłużyła jako pomieszczenia mieszkalne wraz z przebudową dachu w ramach istniejących gabarytów
 6. Wykonano nowe pokrycia dachu blachą tytan cynk i nowych obróbek wraz z odwodneniem
 7. Wykonano nowe schody wewnętrzne
 8. Zreperowano i skonserwowano ściany zewnętrzne bez zmiany ich architektury
 9. Docieplono ściany zewnętrzne
 10. Wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową dostosowaną do stolarki już istniejącej
 11. Wykonano roboty wykończeniowe tj. tynki zewnętrze, malowane w kolorze białym; wykładziny, podłogi, posadzki i okładziny, parapety i obróbki, wbudowano stolarkę meblową.
 12. Wykonano nowe istalacje: elektrycznych (oświetleniowe, siły, telefoniczne, sygnalizacyjne), wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, gazowej (wykonanie przyłącza gazowego do budynku).

W budynku powstały:

 

W ramach projektu utworzono Salę multimedialna, do której niezbędny był zakup wyposażenia.

Zakupiono:

Niniejszy projekt spełnia postanowienia zawarte w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz w art. 54, 55, 61 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podczas realizacji w/w prac miały zastosowanie rozwiązania techniczne, które spełniają wymogi wynikające z polskich oraz europejskich norm oraz przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W związku z tym zostały zastosowane najpopularniejsze i sprawdzone technologie, które występują na rynku polskim. Wykorzystane rozwiązania będą uwzględniały minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

 

Korzyści wynikające z projektu:

 1. Dodatkowe miejsca pracy

W wyniku realizacji inwestycji zatrudnienie znalazły 4 osoby oraz 2 osoby w sezonie turystycznym (Kwiecień- wrzesień).

 1. Zwiększenie przychodów właścicieli szeroko pojętej infrastruktury turystycznej

Okres referencyjny wynosi 15 lat, od dnia zakończenia realizacji części inwestycyjnej projektu (2012 – 2027).

 

Powrót
^