Działamy dla seniorów!

2 października 2019

image_pdfimage_print

Podsumowanie Projektu „Żyj aktywnie, zdrowo i z pasją!”

Od czerwca 2019 roku w Dziennym Domu „SENIOR+” w Modliborzycach realizowany był projekt pn. „Żyj aktywnie, zdrowo i z pasją” w całości dofinansowany w ramach programu Senior Caritas. Głównym celem realizacji niniejszego projektu była poprawa jakości życia osób starszych z terenu Powiatu Janowskiego poprzez: udział w wyjazdach kulturalnych; promowanie zdrowego stylu życia; udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych; promowanie inicjatyw i działań seniorów; organizowanie spotkań poetyckich oraz wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej przez zorganizowanie pikniku ,,Senior dla juniora!”.

Nasz projekt rozpoczęliśmy od cyklicznych comiesięcznych spotkań poetyckich, które miały na celu propagowanie czytelnictwa poezji, rozbudowanie wrażliwości. Spotkania poetyckie były wspaniałą okazją do podjęcia dyskusji na różne tematy, a czas spędzony nad książką upływał w dobrej, miłej atmosferze przy kawie i ciastkach.

Również zajęcia z aktywności ruchowej, które są nieodłącznym elementem dobrego samopoczucia, a także polepszenia kondycji osób starszych spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników zadania. Aktywność fizyczna seniorów pozwala zachować im samodzielność na długie lata, a także przełamywać własne słabości i mimo swojego wieku w dalszym ciągu pełnić aktywną rolę w społeczeństwie. Seniorzy w ramach zadania mogli skorzystać z masaży relaksacyjnych, uczestniczyli w gimnastyce i spacerach.

Promocja inicjatyw i działań seniorów odbywała się także poprzez udział w dwudniowym Festiwalu Kaszy „Goryczaki”. Seniorzy zaprezentowali tam swoją twórczość, uczestniczyli w konkursach o tematyce regionalnej – robienie powróseł ze słomy jak i w konkursie na najlepszą potrawę. W obu tych konkursach dwie nasze seniorki zdobyły nagrody i dyplomy.

Pod koniec lipca zorganizowany był piknik „Senior dla juniora!”, podczas którego nie zabrakło konkursów, wspólnych zabaw, rozgrywek sportowych. We wszystkich tych działaniach czynny udział brała nie tylko młodzież, ale także i Seniorzy, co dostarczyło dużo śmiechu, radości i zadowolenia. Podczas pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a czas spędzony upływał przy dobrych smakołykach, których nie zabrakło na stole. Ostatnim punktem było ognisko i pieczenie kiełbasek. Piknik był wspaniałym czasem na integrację wewnątrz i międzypokoleniową, co widać było na twarzach wszystkich  uczestników.

W ramach aktywności dla seniorów zaplanowany jest także wyjazd do teatru, który zrealizowany będzie w październiku. Okres realizacji niniejszego projektu był czasem aktywnego spędzenia wolnych chwil, poprawy kondycji fizycznej oraz samopoczucia, a także podtrzymywania integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Powrót
^