Kromka Chleba dla Sąsiada – podziel się z bliźnim darem serca

16 września 2018

image_pdfimage_print

Kromka Chleba dla Sąsiada – podziel się z bliźnim darem serca

Kromka Chleba dla Sąsiada to program, który ma na celu niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu niedostatku, starszym, tym którzy czują się samotni i opuszczeni. W akcji tej chodzi nie tylko o pomoc materialną w postaci przekazania paczki z żywnością, ale również o dar serca w postaci zainteresowania się losem Sąsiada, o wzajemną życzliwość, łączność międzypokoleniową.

Dni Kromki Chleba obchodzone są w dniach od 16 do 23 września 2018 roku. W Diecezji Sandomierskiej plan wydarzeń przedstawia się następująco:

  1. 20.09.2018 r. – „Warsztaty pieczenia chleba” w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem o godzinie 11.00 – planowane jest upieczenie około 200 bochenków chleba różnego rodzaju, który zostanie następnie rozdany Uczestnikom, Osobom Starszym; upieczony w dniu 20.09.2018 chleb będzie również wykorzystany do dzielenia się chlebem w dniu 23.09.2018 po Mszach Świętych o godzinie 9.30 i 11.00 sprawowanych w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem;
  2. 21.09.2018 r. – „Dzień chleba” w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu – wspólne pieczenie chleba i dzielenie się nim.
  3. 21-22.09.2018 r. – Zbiórka Żywności „Kromka Chleba dla Sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka na terenie Diecezji Sandomierskiej;
  4. 23.09.2018 r. – Dzielenie się chlebem w czasie uroczystej Mszy Świętej na podsumowanie Akcji „Kromka Chleba dla Sąsiada” – w miejscowościach, gdzie będą odbywały się Zbiórki Żywności.

Kromka Chleba dla Sąsiada to przedsięwzięcie, które ukazuje ogromną rolę chleba – jako podstawowego pokarmu. Należy się do niego odnosić z szacunkiem, gdyż stanowi symbol ewangeliczny i społeczny – łączy ludzi, przekazywany z życzliwością staje się darem serca. Jak pisze Ks. Marek Dec w słowie na Dni Kromki Chleba: „Podczas Dni Kromki Chleba Caritas odwołujemy się do bardzo istotnego elementu rzeczywistości, jakim jest chleb. Przynoszony razem z winem na ołtarz jest darem, który w czasie liturgii staje się Ciałem Chrystusa. Chleb i wino od czasów Starego Testamentu były ofiarowane Bogu i z woli Chrystusa wybrane, aby stały się Jego Ciałem i Krwią w Eucharystii. W naszym kręgu kulturowym chleb stanowi najbardziej podstawowy pokarm. (…) Jedność zdobywana w Eucharystii każe nam dzisiaj wychodzić na ulice naszych miast i wsi, aby dzielić się chlebem z innymi. Rozdając chleb potrzebującym naśladujemy gest Jezusa i zapewniamy, że i dzisiaj jesteśmy w stanie przyczyniać się do pomnożenia darów Bożych. Odnajdując brakujący piąty chleb z mozaiki z Tabgha w Eucharystii czerpiemy z niej siłę do poszukiwania wokół nas darów dla innych. Niech to spotkanie przy ołtarzu i wspólne przeżywanie Dni Kromki Chleba Caritas jeszcze bardziej otworzy nas na pomoc tym, którzy mają chleba zbyt mało. Niech do każdego trafi chleb miłosierdzia!”. Szczególnie w dzisiejszych czasach przyjmijmy chleb jako dar, którym możemy dzielić się z innymi. Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do podzielenia się symboliczną kromką chleba z Sąsiadem – często starszym, samotnym, schorowanym. Niech uczestnictwo w Zbiórce Żywności będzie gestem życzliwości wobec bliskich Sąsiadów, o których życiu często niewiele wiemy.

Powrót
^