Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”

ul. Opatowska 10 i ul. Trześniowska 13 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu jest prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 1999 roku. Ośrodek „Radość Życia” to jedyna w Sandomierzu i największa w  powiecie sandomierskim placówka zajmująca się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością sprzężoną np. niedowidzeniem, niedosłuchem, z epilepsją, z autyzmem itp.

W ramach Ośrodka funkcjonują następujące szkoły:  Przedszkole Specjalne; Szkoła Podstawowa Specjalna;  Szkoła Podstawowa dla Uczniów z Autyzmem; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze;

Wychowankowie Ośrodka „Radość Życia” uczą się w dwóch budynkach na ul. Opatowskiej i ul. Trześniowskiej. W Ośrodku są prowadzone zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne. Ośrodek jest również miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju oraz możliwość realizacji swych pasji w różnych dziedzinach. 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” ul. Opatowska

ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

E-mail: ggeva@op.pl     Tel. (+48) 15 832-11-45 wew. 342   Placówka otwarta od poniedziałku do piątku.

Diagnoza potrzeb przedszkola specjalnego

Diagnoza potrzeb przedszkola specjalnego

Opublikowano: 2023-07-12 10:16:05

Czytaj więcej
Nabór na rok szkolny 2023-2024

Nabór na rok szkolny 2023-2024

Opublikowano: 2023-06-22 14:48:33

Czytaj więcej
Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny - wyniki Naszych zawodników :)

Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny - wyniki Naszych zawodników :)

Opublikowano: 2023-06-18 11:01:52

Emocje, zasady fair play, radość czasem trud radzenia sobie z przegraną to wszystko działo się w Sandomierzu na Świętokrzyskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych. Na Miejskim Stadionie spotkali się bogaci doświadczeniem zawodnicy, ale i tacy dla których była to pierwsza rywalizac...

Czytaj więcej