Podprogram 2018 – podsumowanie realizacji

30 czerwca 2019

image_pdfimage_print

Podprogram 2018 został zakończony!

Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019 realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018. Celem Podprogramu 2018 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku. W czerwcu 2019 zostały wydane ostatnie paczki żywnościowe dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności. Pomoc żywnościową otrzymały osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. W Podprogramie 2018 wzięło udział w Diecezji Sandomierskiej łącznie 26 Organizacji Partnerskich Lokalnych. W tym 8 OPL-i z Województwa Świętokrzyskiego, 16 OPL-i z Województwa Podkarpackiego i 2 OPL-e z Województwa Lubelskiego. W sumie pomoc żywnościową otrzymało 7 021 osób z terenu Diecezji Sandomierskiej. Z pośród wszystkich odbiorców 3373 osoby – to mężczyźni, zaś 3648 osób – to kobiety. W podziale ze względu na wiek z Podprogramu 2018 skorzystało: 1755 osób poniżej 15 roku życia, 1053 osoby powyżej 65 roku życia i 4213 osób z pozostałych kategorii wiekowych. Z pomocy POPŻ Podprogramu 2018 skorzystało: 45 osób bezdomnych, 1812 osób niepełnosprawnych, zero osób ze społeczności marginalizowanych i 5164 osoby z pozostałych grup odbiorców. OPL-e wydawały żywność w postaci paczek żywnościowych i posiłków. Żywność była wydawana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej, znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. OPL-e pobierały żywność co miesiąc, co dwa miesiące, nieliczne co trzy miesiące. Wydawanie żywności w poszczególnych OPL-ach odbywało się w dniu odbioru z magazynu lub następnego dnia w warunkach dostosowanych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wszystkie OPL-e dysponowały odpowiednim zapleczem administracyjno – biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp. Dostęp do Podprogramu 2018 zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy. Caritas Diecezji Sandomierskiej wspierała poprzez POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 osoby i rodziny podlegające dyskryminacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2018 objęte były: rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne oraz osoby starsze i samotne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych.

W Podprogramie 2018 Caritas Diecezji Sandomierskiej rozdysponowała wśród osób potrzebujących następujące 21 rodzajów artykułów spożywczych, były to: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. W sumie każda osoba otrzymała 49,15 kilogramów żywności. Caritas Diecezji Sandomierskiej w czasie Podprogramu 2018 wydała 344 ton 278 kilogramów produktów spożywczych, o łącznej wartości 1 719 655,55 zł

Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 w okresie od 26 września 2018 roku do 30 maja 2019 roku przeprowadziła 36 Warsztatów w ramach Działań Towarzyszących płatnych. Warsztaty odbyły się w 11 OPL-ach z terenu Diecezji Sandomierskiej. We wszystkich Warsztatach w ramach Działań Towarzyszących płatnych wzięło udział w sumie 1081 osób. Były to osoby dorosłe – również osoby niepełnosprawne, w zdecydowanej większości kobiety. Warsztaty były realizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Każdy Warsztat trwał 2 godziny zegarowe. Miejscem realizacji Warsztatów były pomieszczenia udostępniane przez poszczególne OPL-e. Warsztaty były przeprowadzane przez osoby – trenerów – posiadające uprawnienia z zakresu dietetyki, kulinariów i zdrowego żywienia. Caritas Diecezji Sandomierskiej przeprowadziła następujące Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących płatnych: warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia; warsztaty kulinarne; warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały szkoleniowe oraz drobne pamiątkowe upominki.

W ramach realizacji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Podprogramu 2018:

► zaangażowanych było 26 Organizacji Partnerskich Lokalnych;

► żywność odebrało 7 021 osób potrzebujących;

► wydano osobom potrzebującym 344 ton 278 kilogramów żywności;

► wydano osobom potrzebującym 32 123 paczki żywnościowe;

► wydano osobom potrzebującym 29 268 posiłków;

► przeprowadzono w ramach działań towarzyszących 36 warsztatów dla 1081 uczestników.

Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków dla osób, którym zostały wydane skierowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej to jedna z form wsparcia w ramach Podprogramu 2018. Kolejną jest realizacja Działań Towarzyszących płatnych w ramach współpracy z OPR – Caritas Diecezji Sandomierskiej. Następną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez włączanie ich we wszelkiego rodzaju działania na rzecz włączenia społecznego uczestników Programu POPŻ 2018 w lokalnych OPL-ach. Odbywało się to w bezpośredni sposób za pomocą następujących działań:

– Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,,Caritas” na terenie danego OPL-u;

– Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej;

– Pomoc osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 w realizacji samego zadania – pomoc przy rozładunku;

– Angażowanie osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 do realizacji Akcji Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas pod hasłem „TAK, Pomagam” i „Kromka chleba dla sąsiada”;

– Zorganizowanie przywozu i rozprowadzanie żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin;

– Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym można pomóc;

– Pomoc w wypełnianiu różnorodnej dokumentacji;

– Organizowanie spotkań z Radcą Prawnym;

– Udzielanie pomocy w nauce dzieciom na świetlicy przy parafii/ środowiskowej;

– Organizowanie sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i Baranków Wielkanocnych Caritas, robienie paczek na święta i rozdawanie potrzebującym;

– Prowadzenie akcji informacyjnej składania 1 % podatku przy zeznaniu podatkowym na Caritas Diecezji Sandomierskiej;

– Współpraca z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

– Dekoracja i sprzątanie kościoła oraz terenu przy kościele w zależności od okresu liturgicznego przez osoby korzystające z POPŻ Podprogramu 2017;

– Zachęcanie osób korzystających z POPŻ Podprogramu 2018 do udziału we wszelkiego rodzaju spotkaniach w parafii/ społeczności lokalnej – jasełka, spotkania opłatkowe, spotkania wielkanocne, spotkania okolicznościowe, nabożeństwa, wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej;

– Zbiórka odzieży używanej dla dzieci z ubogich rodzin na terenie OPL-u;

– Wykup leków dla osób samotnych, najbardziej potrzebujących;

– Rezerwacja wizyt do przychodni i specjalistów dla osób starszych;

– Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Realizacja Podprogramu 2018 zakończyła się 30 czerwca 2019 roku. Wykonanie założeń Podprogramu 2018 było możliwe dzięki współpracy kilku organizacji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Caritas Polska, Caritas Diecezji Sandomierskiej, poszczególnych OPL-i – Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej – blisko 40. Działania podjęte w ramach tego zadania przyniosły z jednej strony wymierną pomoc żywnościową dla osób potrzebujących, z drugiej zaś zjednoczyły lokalne społeczności i zapobiegły dyskryminacji ze względu na wartość dochodu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Powrót
^