Super Lodołamacz dla Caritas Diecezji Sandomierskiej!

16 września 2018

image_pdfimage_print

Super Lodołamacz dla Caritas Diecezji Sandomierskiej!

Sandomierska Caritas w dniu 12 września 2018 roku odebrała w czasie uroczystej gali w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie honorowego „Super Lodołamacza” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Nagroda została przyznana przez Kapitułę Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to szczególne wyróżnienie dla naszej codziennej pracy i niesienia różnorakiej pomocy osobom niepełnosprawnym. Caritas Diecezji Sandomierskiej pragnie zgodnie ze słowami określającymi zasady konkursu „promować miejsca gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze.”.

Wszystkie podejmowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej dzieła posiadają jeden wspólny cel, którym jest pomoc drugiemu człowiekowi. Ze względu na specyfikę potrzeb każdej osoby szczegółowe cele placówek powoływanych przez Caritas są specyficzne i uwarunkowane indywidualnymi potrzebami. Dla bezdomnych jest to znalezienie schronienia i pomoc w znalezieniu pracy, aby w przyszłości mogli stać się samodzielni pod względem ekonomicznym, mieszkaniowym i społecznym. Podobny cel przyświeca pomocy udzielanej samotnym matkom, często zagubionym, wystraszonym, zatroskanym o los swojego dziecka i swój własny. Dużo uwagi poświęca się także osobom chorym, starszym czy potrzebującym, udzielając im przede wszystkim pomocy doraźnej. Największa uwaga jest jednak poświęcona dzieciom niepełnosprawnym, z których każde wymaga indywidualnego toku nauczania oraz rehabilitacji. Wszelkie zajęcia przeznaczone dla tych dzieci mają na celu jak największe usprawnienie ich działań, zarówno w zakresie ruchowym jak i umysłowym, psychicznym, ogólnorozwojowym. Tak aby w przyszłości osoby te mogły być w miarę samodzielne w wykonywaniu codziennych czynności. – 26 lat to dla Caritas Diecezji Sandomierskiej czas wytężonej pracy charytatywnej i rozwoju. Czas budowania, czas codziennej posługi osobom ubogim, niepełnoprawnym, starszym i chorym, tak by nie tylko nieść konieczne wsparcie, ale również zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu – tłumaczy ks. Bogusław Pitucha, dyrektor.

Konkurs Lodołamacze jest organizowany od 13 lat przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i jest przeznaczony dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, czyli zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz podejmujących na ich rzecz różne inicjatywy. Zadaniem Konkursu Lodołamacze jest promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ukazywanie postaw, które przekraczają bariery, także te związane z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Nagroda jest przyznawana w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier; kategoria specjalna: Super Lodołamacz, Lodołamacz Specjalny. Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2018. Statuetki zostaną przyznane w 6 kategoriach, na laureatów tegorocznej 13. edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne: „Super Lodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2018 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 27 września 2018 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zadaniem Konkursu Lodołamacze jest promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ukazywanie postaw, które przekraczają bariery, także te związane z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością.

https://rzeszow.tvp.pl/38969128/odebrano-nagrody-w-konkursie-lodolamacze-2018

http://https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/15259/lodolamacze-foty

http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2412&Itemid=1

 

Powrót
^