Zmiany związane z wejściem w życie „RODO”

25 maja 2018

image_pdfimage_print

Zmiany związane z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 „RODO”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wdraża się dokument o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa”. Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 roku.

W Caritas Diecezji Sandomierskiej na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych została mianowana pani Monika Dąbek. Ustanowienie tego stanowiska jest związane z wchodzącym właśnie w życie rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych „RODO”. Zadaniem inspektora będzie czuwanie nad właściwym przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych w Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caritas Diecezji Sandomierskiej – Monika Dąbek

telefon: 15 644 55 86 wew. 355

e-mail: ochronadanych@sandomierz.caritas.pl

 

Powrót
^