Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Prowadzenie działań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków wywołanych COVID–19 | Sandomierz


Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje zadanie finansowane ze środków PFRON zgodnie z umową nr ZZO/000089/13/D z dnia 07.12.2020r.

Rodzaj zadania: wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania: „Prowadzenie działań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków wywołanych COVID–19”

Okres realizacji: od 15 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Projekt realizowany jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu na ul. Opatowskiej 10 i Trześniowskiej 13. Grupą docelową są uczniowie i absolwenci Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Sandomierzu oraz beneficjenci projektów realizowanych w Caritas Diecezji Sandomierskiej, wykazujący potrzebę wsparcia psychologicznego, wynikającą z trudnej sytuacji wywołanej przez pandemię koronawirusa.

Celem wsparcia psychologicznego jest wzmocnienie kondycji psychofizycznej uczestników, przeciwdziałanie poczuciu zagrożenia, wyobcowania, bezradności, obniżenie poziomu lęku i stresu. Istotnym elementem w aktualnej sytuacji społecznej jest możliwość uzyskania opieki psychologicznej w sytuacji kryzysu i ograniczonego dostępu do usług specjalistycznych. Projekt jest więc odpowiedzią na zgłaszaną przez uczniów,  absolwentów, rodziców, opiekunów i nauczycieli Ośrodka potrzebę kontaktu i wsparcia  psychologicznego.

Uczestnicy ze względu na przytłaczającą ilość negatywnych informacji płynących z mediów oraz brak umiejętności ich krytycznej oceny popadają w skrajne stany emocjonalne – pobudzenia i depresji, doznają wewnętrznego napięcia, z którym sobie nie radzą.  Odreagowywanie na innych, agresja i autoagresja są często pojawiającymi zachowaniami zgłaszanymi przez rodziców i opiekunów jako reakcja na izolację i aktualną sytuację społeczną. Kontakt z psychologiem umożliwia uczestnikom odnalezienie się w nowej rzeczywistości, zrozumienie bieżących wydarzeń, wyciszenie negatywnych emocji, poradzenie sobie ze złością, osamotnieniem czy nudą w sposób akceptowany społecznie.

Izolacja społeczna ze względów pandemicznych przyczynia się do znaczącego regresu emocjonalnego, obniżenia nastroju i samooceny. W tym kontekście obserwowana jest silna potrzeba wzmożenia odziaływań psychologicznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa, wentylacji negatywnych emocji, radzenia sobie z niepewnością wynikającą z braku przewidywalności najbliższej przyszłości.

Wsparcie psychologiczne jest dostosowywane do potrzeb poszczególnych beneficjentów, w zakresie ilości godzin i zastosowanych metod pracy.


→ GRUDZIEŃ 2020

→ STYCZEŃ 2021

→ LUTY 2021

→ MARZEC 2021

→ KWIECIEŃ 2021

→ MAJ 2021

→ CZERWIEC 2021

→ LIPIEC 2021

→ SIERPIEŃ 2021

→ WRZESIEŃ 2021

→ PAŹDZIERNIK 2021

→ LISTOPAD 2021

→ GRUDZIEŃ 2021