Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Aktualności


Realizacja program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- dla Organizacji Pozarządowych –Edycja 2024

Realizacja program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- dla Organizacji Pozarządowych –Edycja 2024

Opublikowano: 2024-07-22 10:20:19

Caritas Diecezji Sandomierskiej już po raz kolejny realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- dla Organizacji Pozarządowych –Edycja 2024 w trzech w województwach: świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim, mieszańców powiatów: sandomier...

Czytaj więcej
Termin uzupełniający do I tury wydawania żywności - Podprogram 2023

Termin uzupełniający do I tury wydawania żywności - Podprogram 2023

Opublikowano: 2024-07-11 10:02:52

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach Podprogramu 2023 Caritas Diecezji Sandomierskiej jako OPR informuje, że w OPL- u  – Punkt wydawania Caritas Diecezji Sandomierskiej...

Czytaj więcej
Radość i Zabawa! Relacja z I tygodnia półkolonii z Caritas Diecezji Sandomierskiej

Radość i Zabawa! Relacja z I tygodnia półkolonii z Caritas Diecezji Sandomierskiej

Opublikowano: 2024-07-08 12:52:16

Pierwszy tydzień półkolonii organizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej był pełen atrakcji i różnorodnych zajęć dla dzieci. Uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach artystycznych, grach sportowych oraz wycieczkach edukacyjnych. Dzieci odwiedziły lokalne zabytki i m...

Czytaj więcej

Archiwum

Informujemy, że 12.06.2020 (piątek) nasze biuro będzie nieczynne.🔑

 

W ramach programu "Na codzienne zakupy" Caritas Diecezji Sandomierskiej rozdysponowało łącznie 250 kart dla najbardziej potrzebujących seniorów.
Karty są przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia. Środki trafiają na specjalną kartę przedpłaconą, którą można płacić za żywność, środki higieny osobistej i środki czystości.


175 kart o wartości 150 zł
75 kart o wartości 100 zł

 

 

„Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”

Kardynał Stefan Wyszyński.

Te słowa są hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia, który przypada na 19-25 kwietnia.

Zachęcamy do zapoznania się z listem do wiernych na Niedzielę Miłosierdzia od księdza biskupa Wiesława Szlachetki, Przewodniczącego Konferencji Eposkopatu Polski.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest wyjątkowy ze względu na bardzo trudną sytuację w Polsce i na świecie, ze względu na panującą epidemię! Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. (XXXIII Tydzień Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne stwierdzenie niezłomnego Pasterza Kościoła w Polsce zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdzia. W sformułowanym przez siebie programie Społecznej Krucjaty Miłości, w punkcie 9, apelował do wszystkich Polaków: „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie”.

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy bardzo ważne wskazania także na nasze trudne dziś: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). W tej „pieśni” na cześć idealnego Ludu Bożego w Jerozolimie, uwypuklona została myśl, że Kościół powinien odznaczać się nie tylko wspólnotą ducha, lecz także wspólnotą dóbr materialnych. Oznacza to troskę o sprawiedliwy do nich dostęp, a w korzystaniu z nich trzeba pamiętać o miłosierdziu, czyli o dzieleniu się tymi dobrami z tymi, którzy odczuwają ich niedostatek. Ważne jest też to „bycie razem”, by – jak mówi św. Paweł – „jeden drugiego brzemiona nosić” (Ga 6,2).

Te wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym ciężkim czasie epidemii, wybrzmiewają w sposób szczególny. Aby zaradzić nowym potrzebom, Caritas koncentruje swoją działalność wokół konkretnych priorytetów. Są nimi: wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Ale to także codzienna pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Caritas pomaga dziś bardzo skutecznie w zakupie tak potrzebnych respiratorów, środków ochronnych, maseczek oraz innych rzeczy koniecznych w tym czasie. Uaktywnia się też wielu wspaniałych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem włączają się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas.

Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: „Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. Ta ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi. To solidarna troska o tych najbardziej zagrożonych – naszych czcigodnych seniorów. Odwiedzają ich liczni wolontariusze, dotychczas nieznani im sąsiedzi, ludzie dobrej woli, którzy wspierają ich przynosząc potrzebną żywność i lekarstwa.

Akcja Caritas Polska – „Pomoc dla Seniora” – bardzo szybko rozwinęła się i poprzez Caritas diecezjalne niesie wsparcie w całym kraju. Pomoc seniorom to też karty zakupowe, które kilkanaście tysięcy osób starszych, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, otrzymuje na codzienne zakupy. Poprzez Caritas Polska już ponad 15 milionów złotych rocznie trafia do tych najbardziej potrzebujących.

Wielkie owoce przynosi też akcja „Wdzięczni Medykom”. Dzięki niej kupowane są tak bardzo potrzebne respiratory, odzież ochronna oraz inne potrzebne urządzenia i środki dla naszych szpitali. To wielkie wsparcie dla tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii leczenia i ratowania życia i zdrowia naszych rodaków. „Skala pomocy, której udzielają Caritas Polska i Caritas diecezjalne w całej Polsce, jest nieporównywalna z żadną inną trudną sytuacją w historii naszego kraju” – jak stwierdza ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska (wg KAI).

Wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona modlitwa płynąca z naszych domów, świątyń i klasztorów. Ta modlitwa, która też należy do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby. Wielką otuchą napełnia fakt, że także inne prowadzone dotąd dzieła Caritas nadal dynamicznie się rozwijają, znajdując hojnych ofiarodawców, jak np. program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie rodziny niosą pomoc dotkniętym dramatycznymi skutkami wojny rodzinom w Syrii.

Mając na uwadze tę ogromną życzliwość tak wielu ludzkich serc, warto przywołać słowa św. Piotra, które usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie… Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota…” (1 P 1,3-9).

Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, który zapoczątkował peregrynację ikony jasnogórskiej w trudnych czasach komunizmu, ufając bezgranicznie w zwycięstwo Boga przez Maryję, tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”. Dlatego my Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim.

Słuchajmy Jezusa Zmartwychwstałego, który w dzisiejszej Ewangelii mówi także do nas: „Pokój wam!” (J 20,19.21). Zaufajmy Jezusowi, który przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych – przychodzi do naszych domów i mieszkań, przychodzi do naszych szpitali i domów opieki – by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję.

Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. Niech będzie znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech rozpala w nas jego płomień. A Maryja, Matka Miłosierdzia i Pocieszycielka strapionych, niech wyprasza nam zwycięstwo.

Podpisał ks. bp Wiesław Szlachetka,

Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski

 

Poniżej można pobrać materiały liturgiczne do wspólnej modlitwy na każdy dzień Tygodnia Miłosierdzia:

https://caritas.pl/wp-content/uploads/2020/04/76tm-materialyliturgiczne-fin.pdf

kliknij w link  i pobierz

 

Prosimy także o udział w inicjatywie duchowej wspólnej modlityw w Tygodniu Miłosierdzia.

 

Więcej o inicjatywie na stronie:

http://www.sandomierz.caritas.pl/wpis/481

Inicjatywa na Tydzień Miłosierdzia

 

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia!

Na wszystkich kontynentach

z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie

 

- jakże aktualne jest przesłanie świętego Jana Pawła II.

Wszyscy zadajemy sobie pytanie jak dalej będzie wyglądał świat, jak poradzić sobie w obecnej sytuacji?...

 Z trudem samotności, choroby, obawy o zdrowie bliskich, niepewności dnia jutrzejszego...

Tydzień Miłosierdzia w ubiegłych latach był wypełniony wspólną modlitwą i  inicjatywami, które najczęściej skupiały się na wsparciu ubogich, chorych, starszych, a także różnych zbiórkach i kwestach.

W tym roku dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych ludzi zostajemy w domach, ale nie zostajemy sami.

 Chociaż nie możemy wszyscy się spotkać w kościele, aby wspólnie obchodzić  święto Bożego Miłosierdzia, które w tym roku przypada 19 kwietnia to połączmy się w modlitwie.

 W ramach wspólnej inicjatywy zapraszamy do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w Tygodniu Miłosierdzia w godzinie miłosierdzia (codziennie o 15.00).

 Dzięki tej modlitwie w swoich domach będziemy mogli łączyć się z wiernymi i prosić Boga w intencji ustąpienia pandemii koronawirusa, objęcie opieką osób chorych, zakażonych, samotnych, a także za życie i zdrowie swoich bliskich. W swojej modlitwie starajmy się nie zapominać o osobach, które niosą pomoc na całym świecie wszystkim potrzebującym, chorym i umierającym.

Rok 2020 jest szczególnym rokiem, gdyż  obchodzimy 100-letnią rocznicę urodzin Papieża Polaka, dlatego też za pośrednictwem Jana Pawła II zanieśmy do Boga nasze intencje.

 

DZISIEJSZY ŚWIAT POTRZEBUJE MIŁOSIERDZIA!

INICJATYWA. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli w tym roku 19 kwietnia 2020r. zapraszamy do modlitwy we własnych domach.

KIEDY?  Przez cały Tydzień Miłosierdzia- codziennie o godzinie 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego - łączymy się w modlitwie.

INTENCJE. O ustąpienie pandemii koronawirusa, za Bożą opiekę nad osobami starszymi, zakażonymi, chorymi, samotnymi, za zdrowie i życie naszych bliskich, za osoby niosące pomoc chorym i umierającym.

 

Więcej w mediach...

Wersja śpiewana, recytowana i pisana Koronki:

https://modlitwawdrodze.pl/modlitewnik/koronka/

Jak dobrze odmawiać koronkę:

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/koronka_jakodmawiac.html

Historia Koronki do Miłosierdzia Bożego:

Artykuł: https://www.faustyna.pl/zmbm/blog/category/milosierdzie/historia-nabozenstwa-do-milosierdzia-bozego/

Film: https://www.youtube.com/watch?v=xEArmmbtLwc

Spokojne Święta Wielkanocne - podsumowanie akcji

 

W dniu 10.04.2020r. Caritas Diecezji Sandomierskiej zakończył rozwożenie paczek świątecznych do osób potrzebujących. Głównie starszych, samotnych i chorych.

  Nauczycielki Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjnego "Radość Życia" w Sandomierzu osobiście przekazały paczki osobom w trudnej sytuacji życiowej, które były darem uczniów ośrodka.

Dzięki akcji pomocy w tym trudnym czasie zagrożenia Corvid-19

związanej z przekazywaniem paczek w okresie przedświatecznym wiele

z osób obdarowanych mogło spędzić święta spokojnie.

Wszystkim za okazane serce składamy serdeczne Bóg zapłać.

Z darem modlitwy- Ks. Bogusław Pitucha.

 

Zachęcamy też do śledzenia aktualności na profilu Caritas Diecezji Sandomierskiej na fb:

https://pl-pl.facebook.com/pg/Sandomierz.Caritas/posts/

 

 

Pilne: Powiat Stalowowolski poszukuje pielęgniarek i opiekunek do pracy w DPS w Stalowej Woli.
Praca od zaraz!

W związku z kryzysową sytuacją w stalowowolskim DPS-ie, gdzie większość załogi pozostaje w kwarantannie w oczekiwaniu na wyniki testów na obecność koronawirusa, pilnie zatrudnimy pielęgniarki i opiekunki!

Praca dobrze płatna.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt

bezpośrednio z dyrektorem Panem Łukaszem Chrząstkiem - tel. 530 094 060.

Podczas kontaktu prosimy o przekazanie, że źrodłem informacji jest  strona Caritas Sandomierz.

 

Więcej w mediach:

http://dps.stalowawola.pl/

http://www.sztafeta.pl/pilne-potrzebne-pielegniarki-i-opiekunki-do-pracy-w-dps-w-stalowej-woli-praca-od-zaraz/?fbclid=IwAR0TpgduaEB4ManEA6mU5XnLwAak2HGcHmNPSS_LDO-TjuHYxpeLrbDb1YA

 

 

Zachęcamy też do śledzenia aktualności na profilu Caritas Diecezji Sandomierskiej na fb:

https://pl-pl.facebook.com/pg/Sandomierz.Caritas/posts/

 

Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

w dniach

od 9 kwietnia 2020 roku (Wielki Czwartek)

do 14 kwietnia 2020 roku (wtorek)

nieczynne.

OLGA SZOMAŃSKA "KOLĘDOWA"

- KONCERT ŚWIĄTECZNY- 

29 STYCZNIA 2020 r. godzina 18:00 

Wstęp Wolny

Centrum Caritas, ul. Rzeszowska 35 Rudnik nad Sanem

Jacek Subociałło - piano

Koncert Olgi Szomańskiej "Kolędowa" to przede wszystkim najpiękniejsze polskie oraz światowe kolędy i pastorałki: Lulajże Jezuniu, Cicha noc, W żłobie leży, Bóg się rodzi, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Wśród nocnej ciszy.

W tym niezwykłym świątecznym koncercie usłyszymy również nastroje utwory Zbigniewa Preisnera (Całą noc padał śnieg, Kolęda dla nieobecnych), nowe akustyczne wersje przebojów Piotra Rubika (Miłość to wierność wyborowi, Strumień, Niech mówią że to nie jest miłość) oraz Anny German (A kiedy wszystko zgaśnie), a także wybrane utwory z autorskiej płyty "Nówka".

 

***

 

Olga Szomańska - wokalistka, aktorka, laureatka Super Jedynki Festiwalu w Opolu, Grand Prix Festiwalu Jedynki Sopot oraz Festiwalu Top Trendy za piosenkę „Niech mówią, że to nie jest miłość” (z oratorium „Tu es Petrus” Piotra Rubika).

Obecnie występuje m.in. w widowisku muzycznym „Krzyżacy rock-opera” w roli Danuśki

Jurandówny, w Krakowskim Teatrze Variete w musicalu „Legalna blondynka” w roli fryzjerki Paulette oraz w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w musicalu „Zakonnica w przebraniu” jako Deloris van Cartier.

Jest laureatką drugiego miejsca w VI edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Szerszej publiczności znana jako Marzenka Laskowska z serialu „M jak Miłość”.

 

Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej

w dniu 23 grudnia 2019 roku (poniedziałek)

będzie czynne w godzinach od 7.00 do 12.00

zaś w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia – wtorek)

będzie nieczynne.

Zapraszamy na otwarcie i poświęcenie

przez Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza

Żywej Szopki w Sandomierzu

22 grudzień 2019 r. (Niedziela) godz. 16.00

Placówki Caritas

ul. Trześniowska 13

27-600 Sandomierz