Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodki Pomocy Prawnej


Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, potrzebujesz wsparcia

NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przyjdź lub zadzwoń, tel. 530 310 340

Oferujemy nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w formie:

 • całodobowego dyżuru telefonicznego, tel. 530 310 340
 • pomocy osoby pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz w Lokalnych Punktach
 • pomocy tłumacza w porozumieniu się z przedstawicielami organów administracji publicznej, organów ścigania oraz w tłumaczeniu dokumentacji
 • pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 • pomocy psychologicznej
 • pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej
 • pomocy materialnej, w tym:
 • organizowaniu i finansowaniu kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • organizowaniu turnusów kolonijnych dla dzieci i młodzieży
 • pokrywaniu kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywaniu kosztów zakupu środków czystości i higieny osobistej
 • pokrywaniu kosztów zakupu bielizny, odzieży i obuwia
 • pokrywaniu kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul.  Ofiar Katynia 8a (stara aula KUL, I piętro)

tel. 530 100 610 lub 530 100 710

poniedziałek: 8:00-15:00

wtorek: 8:00-20:00

środa: 8:00-15:00

czwartek: 13:00-20:00

piątek: 8:00-20:00

sobota: 10:00-14:00


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku

37-400 NISKO

ul. Mickiewicza 4

tel. 530 380 330

środa: 10:00-15:00

czwartek: 13:00-18:00

piątek: 13:00-18:00


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

39-400 TARNOBRZEG

Aleja Niepodległości 9

tel. 530 100 330

wtorek: 14:00-18:00

środa: 10:00-14:00

czwartek: 14:00-18:00


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowej Dębie

39-460 NOWA DĘBA

ul. Leśna 26

tel. 530 100 330

środa: 14:30-18:30


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Majdanie Królewskim

36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI

Huta Komorowska 32a

tel. 530 380 330

wtorek: 13:00-18:00


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Padwi Narodowej

39-340 PADEW NARODOWA

ul. Rynek 15

tel. 530 100 330

poniedziałek: 14:00-18:00