Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Kontakt


Adres
Opatowska 10,
27-600 Sandomierz


Zakrystianka
s. Ewa Lipińska
Tel.: (15) 832 26 76
 

Rektor Kościoła
Ks. Bogusław Pitucha
Tel.: (15) 644 55 86
email: bpitucha@caritas.pl
 

Numer konta:
BANK PEKAO S.A I O/Sandomierz 87 1240 2786 1111 0010 6854 9573