Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Dane Teleadresowe


Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

(dojazd do Caritas Diecezji Sandomierskiej od ul. Sokolnickiego)

Dni i godziny pracy biura:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-15.00
Przyjmowanie interesantów w godz.: 9.00-14.00

Tel.: (+48) 15 644 55 86
(+48) 15 644 58 98
(+48) 15 832 11 45
Fax: (+48) 15 832 11 45, wew. 335 

Email:
sandomierz@caritas.pl
sekretariat.sandomierz@caritas.pl

 

 

KRS 0000213751
NIP 864 00 09 741
REGON 040092844
NR KONTA PEKAO O/Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

 

Lp.

FUNKCJE

NUMERY WEWNĘTRZNE CARITAS

1.

DYREKTOR
Ks. Bogusław Pitucha

334

2.

WICEDYREKTOR
Ks. Krzysztof Tryk

354

3.

KIEROWNIK SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN W SANDOMIERZU

607 270 035

4.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pani Monika Dąbek

346

5.

KASA

340

6.

KSIĘGOWOŚĆ

336

346

343

7.

SPECJALISTA DS. KADROWYCH

352

8.

SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH

331

9.

SPECJALISTA DS. POMOCOWYCH

333

10.

KOORDYNATOR FEAD

355

11.

TRANSPORT

332

12.

OBSŁUGA SEKRETARIATU

PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

330

13.

PROJEKTY

356

14.

PROMOCJA I REKLAMA

332

355

15.

SCORT

353

16.

MAGAZYN UL.TRZEŚNIOWSKA

607 270 034

17.

PUNKTY POMOCY DORAŹNEJ

351