Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Sprawozdania roczne


Caritas Sprawozdanie Roczne 2023- Merytoryczne i Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2022- Merytoryczne i Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2021- Merytoryczne i Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2020 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2020 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2019 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2019 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2018 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2018 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2017 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2017 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2016 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2016 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2015 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2015 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2014 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2014 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2013 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2013 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2012 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2012 - Finansowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2011 - Merytoryczne

Caritas Sprawozdanie Roczne 2011 - Dodatkowe

Caritas Sprawozdanie Roczne 2011 - Bilans

Caritas Sprawozdanie Roczne 2010

Caritas Sprawozdanie Roczne 2009

Caritas Sprawozdanie Roczne 2008