Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Akcje cykliczne


Zbiórka Żywności

Caritas Diecezji Sandomierskiej co roku włącza się do organizowanej we współpracy z Caritas Polska, Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności i Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Organizowane są one przy współpracy z wybranymi sklepami na terenie Sandomierza, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Gorzyc, Staszowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Zbiórka odbywa się pod hasłem „TAK Pomagam!”. Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, kasze, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze.

Wolontariusze Caritas, w odpowiednich strojach i z wydanymi przez nas identyfikatorami, przeprowadzą Zbiórkę Żywności. Żywność można przekazywać do odpowiednio oznakowanych koszy. Caritas Diecezji Sandomierskiej zachęca do wzięcia udziału w Zbiórkach Żywności. Każdy z nas wkładając jeden produkt do koszy Caritas, może przyczynić się do pomocy ubogim rodzinom. Mały gest dla innych ludzi oznacza podaną pomocną dłoń.

Zebrane towary spożywcze w czasie Zbiórek Żywności są przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych rodzin z terenu Diecezji Sandomierskiej, które zwracają się z prośbą o pomoc do Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Początek Adwentu to czas w którym Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelickiego rozpoczynają Akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest ona prowadzona do Świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku Akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
odbywa się pod określonym hasłem. Jej charakterystycznym znakiem jest Świeca jako symbol pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy i uwagi. Świeca ta symbolicznie stawiana jest podczas Wigilii na pustym talerzu oczekującym na ubogiego, nieznajomego, wędrowca.

Pierwsze świece Caritas zapłonęły na polskich stołach w 1993 roku. Pierwsza akcja wigilijna realizowana była zaledwie w kilku diecezjach. W 1994 roku świece płonęły już na stołach wigilijnych w całej Polsce. W ostatnich latach przed świętami Bożego Narodzenia rozprowadzanych jest kilka milionów świec Caritas. Dzięki temu przez 23 lata trwania akcji pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. W akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom biorą udział wszystkie diecezje w Polsce.

Jałmużna Wielkopostna

Podczas Wielkiego Postu, Caritas Diecezji Sandomierskiej, przyłącza się do akcji organizowanej przez Caritas Polska pod nazwą „Jałmużna Wielkopostna”. Podstawowym celem akcji jest zgromadzenie środków pieniężnych na pomoc w leczeniu dzieci oraz osób starszych, których sytuacja materialna uniemożliwia podjęcie niezbędnego i wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania leczenia.

Podejmowana przez Caritas akcja Jałmużna Wielkopostna ma każdego roku określony cel. W każdym roku akcja odbywa się pod specjalnym hasłem. Jej charakterystycznym elementem są skarbonki rozprowadzane w poszczególnych parafiach i szkołach. Zbierane środki finansowe są przeznaczane w jednej części na działania podejmowane przez Caritas diecezjalną, w drugiej zaś części na inicjatywy dobroczynne, które realizuje dana parafia czy też szkoła. Skarbonki są symbolem Wielkiego Postu, który uczy dzielenia się z innymi tym co posiadamy, wyrzeczenia, odpowiedzialności za los innych osób. Gest złożenia nawet najdrobniejszego datku ma przypominać o konieczności niesienia pomocy bliźnim i spełnienia obowiązku wspomnianego już w Piśmie Świętym: „Otwórz szczodrze rękę bratu swemu uciśnionemu lub ubogiemu! (Pwt 15,11)”.  Zakończenie akcji odbywa się wraz z końcem okresu Wielkiego Postu. Wówczas wierni przynoszą do Kościołów w swojej parafii skarbonki, wypełnione jałmużną wielkopostną.

Do wydania przygotowywane są także baranki wielkanocne z białej czekolady. Dochód ze sprzedaży dzielony jest podobnie jak w przypadku skarbonek, na dwie części – jedna wraca do Caritas, zaś druga zostaje przeznaczona na potrzeby parafii.

Wakacyjna Akcja Kolonijna

 Wakacyjna Akcja Kolonijna Caritas Diecezji Sandomierskiej

Wakacje to czas wypoczynku, żywego kontaktu z przyrodą, ale i zdobywania nowych umiejętności. Nie wszystkie dzieci mają jednak możliwość aktywnego spędzenia tego czasu i oderwania się choć na moment od swojego domu rodzinnego czy środowiska lokalnego. Dla części dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym szansą na wakacyjny wyjazd są kolonie przygotowywane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Caritas Diecezji Sandomierskiej co roku organizuje kolonie dla dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej oraz dzieci z Rodzin Polonijnych z Ukrainy i Białorusi. W bieżącym roku kalendarzowym 2016 Sandomierska Caritas dysponowała dwoma miejscami letniego wypoczynku dla dzieci – w Bojanowie i Mszanie Dolnej. Zorganizowanie letniego wypoczynku nie byłoby możliwe bez dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Kolonie Caritas to wypoczynek, w czasie którego dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry, mają zapewnioną opiekę medyczną, pedagogiczną oraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie. Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od innych jest ich strona duchowa, w tym zachowywanie zasad chrześcijańskich, wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej. W czasie poszczególnych turnusów dzieci zwiedzają najpiękniejsze perły z pośród licznego grona polskich zabytków, poznają nowe miejsca o charakterze społeczno – kulturowym, podziwiają piękną polską – górską przyrodę.

Najważniejszym celem kolonii przygotowywanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej jest jednak to, by dzieci spędziły ten czas radośnie, zmieniły choć na chwilę otoczenie, nauczyły się samodzielności i odpowiedzialności. Bowiem jak powiedział Phil Bosmans: „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.” i trzeba dołożyć wszelkich starań by „każdy mały cud” miał szansę właściwego rozwoju.

Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Wakacyjna Akcja Kolonijna
Tornister Pełen Uśmiechów

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka.”
Jan Paweł II

Caritas Diecezji Sandomierskiej po raz pierwszy w 2016 roku włączyła się do ogólnopolskiej Akcji Tornister Pełen Uśmiechów organizowanej przez Caritas Polska. Celem tej Akcji jest skompletowanie i przekazanie najuboższym dzieciom z poszczególnych diecezji/ parafii tornistrów i wyprawek szkolnych. Akcja prowadzona jest przez poszczególne Caritas Diecezjalne we współpracy z Parafiami. Caritas zakupuje tornistry ze środków własnych, które są następnie przekazywane na poszczególne Parafie. Zadaniem Parafii jest zachęcenie Parafian do skompletowania do każdego z tornistrów wyprawki szkolnej, odnośnie do wieku dziecka, w postaci przyborów szkolnych takich jak: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z wyposażeniem, kredki, flamastry, kalkulatory, itp.

Caritas Diecezji Sandomierskiej w porozumieniu z Parafiami w bieżącym roku kalendarzowym podjęła się realizacji tej formy wsparcia dla najuboższych dzieci z terenu Diecezji Sandomierskiej. Kwalifikację dzieci do otrzymania tornistra z wyprawką szkolną w ramach Akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” przeprowadzali Księża Proboszczowie wraz z Parafialnymi Zespołami Caritas, Katechetami czy w porozumieniu z Dyrekcją Szkół znajdujących się na terenie danej Parafii. Księża Proboszczowie zgłaszali chęć uczestnictwa Parafii w Akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” oraz liczbę dzieci z Parafii, które potrzebują takiego wsparcia wraz z podziałem na wiek dziecka: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy gimnazjum.

Wiele ubogich dzieci nie ma swojego tornistra – możemy to zmienić. Podarujmy im Tornister Pełen Uśmiechów! Dziękujemy wszystkim Parafiom i Wiernym za pozytywne podejście do Akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” i wsparcie ubogich dzieci.

Kromka Chleba Caritas

Kromka chleba – najmniejszy, podstawowy, życiodajny posiłek człowieka. Niestety w XXI wieku nie wszystkie osoby stać na zakup tego posiłku. Takim ludziom jest potrzebna pomoc w postaci ufundowania codziennego, skromnego posiłku, którego symbolem jest właśnie „kromka chleba”.

Celem Akcji „Kromka Chleba” Caritas, jest zebranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych. Ich wydatkowanie przeznaczane jest na posiłki oraz na najpotrzebniejsze produkty związane z ich przygotowaniem. Posiłki wydawane są osobom potrzebującym – samotnym matkom, osobom bezdomnym, dzieciom uczęszczającym do świetlic, beneficjentom centrów charytatywnych, jak również osobom starszym i wykluczonym społecznie.

W czasie rocznej kampanii prowadzona jest zbiórka żywności, która trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane środki finansowe wspierają działalność noclegowni, kuchni dla ubogich, ogrzewalni i łaźni. Potrzeby są ogromne, ale dzięki hojności darczyńców udaje nam się choć częściowo zaradzić biedzie i niedożywieniu.

Aby wspomóc osoby potrzebujące pomocy poprzez Caritas można: wysłać SMS pod numer 72052 z hasłem KROMKA (2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA CHLEBA