Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Punkt pomocy doraźnej


Przekazywanie darów na rzecz osób najbardziej potrzebujących

Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej, który mieści się w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 10. Jest to miejsce gdzie można przekazać na rzecz osób potrzebujących – dary w postaci odzieży nowej lub używanej, zabawek, obuwia itp. Dary te następnie zostają przekazane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Punkt Pomocy Doraźnej
Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
Godziny otwarcia: 10.00 – 13.30
Tel. (+48) 15 644-55-86 wew. 351

 

Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Caritas Diecezji Sandomierskiej udziela pomocy osobom/rodzinom dotkniętym trudną sytuacją życiową, w tym przede wszystkim:

  • niepełnosprawnością
  • długotrwałą chorobą
  • wielodzietnością
  • bezrobociem
  • sieroctwem
  • ofiarom klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych
  • i innych.

Caritas Diecezji Sandomierskiej udziela pomocy kompleksowej, indywidualnie dostosowanej do potrzeb rodziny/osoby. Pracownik ds. pomocowych na podstawie przeprowadzonego wywiadu dostosowuje rodzaj i charakter pomocy do potrzeb rodziny. Niezbędnym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego podania zawierającego opis sytuacji życiowej, a także potrzeb rodziny wymagającej pomocy.

Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej
Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz