Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Zamówienia Publiczne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 18 kwietnia 2024 roku,

na dostawę paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą:

"SAMODZIELNOŚĆ MOJA PRZYSZŁOŚCIĄ"

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1).pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 18 kwietnia 2024 roku,

na dostawę paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pod nazwą:

"SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO NIEZALEŻNOŚCI"

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ MOJA PRZYSZŁOŚCIĄ”

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ MOJA PRZYSZŁOŚCIĄ”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - zalacznik 1.doc
Załącznik nr 3 - zalacznik 2.doc

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO NIEZALEŻNOSCI”

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie paliwa płynnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO NIEZALEŻNOSCI”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE SDDN.pdf
Załącznik nr 2 - zalacznik 1.doc
Załącznik nr 3 - zalacznik 2.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zapytania ofertowego nr 2/2024/ OOPPP Tarnobrzeg

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Informacja o wyborze oferty na stronę - zapytanie 2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zapytania ofertowego nr 1/2024/ OOPPP Tarnobrzeg

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Informacja o wyborze oferty na stronę - zapytanie 1.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 5 lutego 2024 roku,

którym jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą:

"SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI"

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 5 lutego 2024 roku,

którym jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą:

"SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM"

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SAMODZIELNOSC MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/2024/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZARZĄDZENIE .pdf
Załącznik nr 2 - BONY NA ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2024/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZARZĄDZENIE .pdf
Załącznik nr 2 - BONY NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.pdf

Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SUKCES POTĘGĄ MOZLIWOŚCI”

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SUKCES POTĘGĄ MOZLIWOŚCI”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - SUKCES POTĘGĄ MOZLIWOŚCI.pdf
Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1 (1).docx
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 2 (1).doc

Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SAMODZIELNOŚĆ MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - SAMODZIELNOŚC MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.pdf
Załącznik nr 2 - Załącznik nr 1.docx
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 2.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zapytania ofertowego nr 4/Z/2023  z dnia 17 listopada 2023 roku na

zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnościami dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze ofert samochód.pdf

Zapytane Ofertowe Nr 4/Z/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

Zapytane Ofertowe Nr 4/Z/2023 

z dnia 17 listopada 2023 roku 

na „zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnościami dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4Z2023.pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy ZAZ.pdf
Załącznik nr 3 - Zał_2_oświadczenie.pdf
Załącznik nr 4 - Zał_3_ zakup samochodu.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zapytanie ofertowe nr 1R/Z/2023 z dnia 24 października 2023r. na dostawę i zakup autobusu do przewozu
osób z  niepełnosprawnością - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - SKM_C250i23110615550.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1R/Z/2023 z dnia 24 października 2023r. na dostawę i zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Zapytanie ofertowe nr 1R/Z/2023 z dnia 24 października 2023r. na dostawę i zakup autobusu do przewozu osób z  niepełnosprawnością - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 listopada 2023r do godziny 15:00

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Oferta.pdf
Załącznik nr 2 - Załącznik_nr_1_opis przedmiotu zamówienia 2023.doc
Załącznik nr 3 - Plik 0HWx _ Zał_2_oświadczenie.doc
Załącznik nr 4 - Załącznik_nr_3_wzór oferty 2023.doc
Załącznik nr 5 - Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy ukr 2023.docx
Załącznik nr 6 - Pytania i Odpowiedzi.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 30 maja 2023 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 30 maja 2023 roku,

którym jest: Dostarczenie paliwa płynnego na potrzeby projektu pod nazwą: "SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM"

dofinansowanego ze środków Pąństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 02 czerwca 2023 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 02 czerwca 2023 roku

na zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 kWp

na budynku Caritas Diecezji Sandomierskiej dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Protokół z postępowania.pdf
Załącznik nr 2 - zawiadomienie.pdf

Zapytanie ofertowe Nr 2/Z/2023

Zapytanie ofertowe Nr 2/Z/2023

z dnia 02 czerwca 2023 roku

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - Załącznik_nr_3_wzór oferty -.doc
Załącznik nr 3 - Zał_2_oświadczenie.doc

Zapytanie ofertowe Nr 1/PFRON/2023 na dostarczenie paliwa płynnego

Zapytanie ofertowe Nr 1/PFRON/2023 na dostarczenie paliwa płynnego z dnia 30.05.2023 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE 1PFRON2023.pdf
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.doc
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIK NR 2.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe Nr 1/Z/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. na dostawę samochodu specjalnego typu sklep bar .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe Nr 1/Z/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. na dostawę samochodu specjalnego typu sklep bar dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Protokół.pdf
Załącznik nr 2 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty.pdf

Zapytanie ofertowe Nr 1/Z/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. na dostawę samochodu specjalnego typu sklep bar dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu

Zapytanie ofertowe Nr 1/Z/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. na dostawę samochodu specjalnego typu sklep bar dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08 maja 2023 r. do godz. 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Załącznik_nr_3_wzór oferty..doc
Załącznik nr 2 - Zał_2_oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 - Zał_1_Szczegółowy_opis.pdf
Załącznik nr 4 - Zapytanie ofertowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - środki czystości - zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - załącznik 1 i 2 środki czystości.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE


                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE 
                               NR 1/2023/ OOPPP TARNOBRZEG– BONY NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - bony żywnościowe - zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - załącznik 1 i 2.doc

Umowa nr ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Umowa nr ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: "SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.02.2023 r. do godz. 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Samodzielność drogą do sukcesu – zwiększenie sam.pdf
Załącznik nr 5 - Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie zapytania Ofertowego pod nazwą Samodzielność drogą do sukce.pdf

Umowa nr ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021 r.

Umowa nr ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SAMODZIELNOŚC – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.02.2023 r. do godz. 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIA I OCZEKIWANIA.pdf
Załącznik nr 5 - Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie zapytania Ofertowego pod nazwą SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIA I O.pdf

Umowa nr ZZO/000126/13/D z dnia 14.09.2022 r.

Umowa nr ZZO/000126/13/D z dnia 14.09.2022 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SUKCES POTĘGĄ MOZLIWOŚCI”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.02.2023 r. do godz. 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI.pdf
Załącznik nr 5 - Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie zapytania Ofertowego pod nazwą SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. Zapytania ofertowego z dnia 01 lutego 2022 r. na wykonanie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu pod nazwą: „SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - treść.docx
Załącznik nr 2 - Załącznik 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.jpg
Załącznik nr 3 - Załącznik 2 Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pod nazwą SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.jpg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. Zapytania ofertowego z dnia 01 lutego 2022 r. na wykonanie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Samodzielność drogą do sukcesu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - treść.docx
Załącznik nr 2 - Załącznik 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU.jpg
Załącznik nr 3 - Załącznik 2 Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pod nazwą SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: "SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - TREŚĆ.docx
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - ZAPYTANIE OFERTOWE SAMODZIELNOSĆ DROGĄ DO SUKCESY II ETAP SKAN.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SAMODZIELNOŚC – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - TREŚĆ.docx
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - ZAPYTANIE OFERTOWE SAMODZIELNOSĆ MARZENIEM I OCZEKIWANIEM I ETAP SKAN.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/2020 z dnia 28.10.2020r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy wykonawcy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.)

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość  Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór oferty

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Pytanie 1 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 1

- Pytanie 2 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 2

- Pytanie 3 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 3

- Pytanie 4 - AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

- Odpowiedź na Pytanie 4

- Pytanie 5 - TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.

- Odpowiedź na Pytanie 5

- Pytanie 6 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 6

- Pytanie 7 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 7