Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Zamówienia Publiczne


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. Zapytania ofertowego z dnia 01 lutego 2022 r. na wykonanie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Samodzielność drogą do sukcesu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - treść.docx
Załącznik nr 2 - Załącznik 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU.jpg
Załącznik nr 3 - Załącznik 2 Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pod nazwą SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU.jpg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. Zapytania ofertowego z dnia 01 lutego 2022 r. na wykonanie audytu zewnętrznego w ramach realizacji projektu pod nazwą: „SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - treść.docx
Załącznik nr 2 - Załącznik 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.jpg
Załącznik nr 3 - Załącznik 2 Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pod nazwą SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000102/13/D z dnia 23.04.2021r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: „SAMODZIELNOŚC – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - TREŚĆ.docx
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - ZAPYTANIE OFERTOWE SAMODZIELNOSĆ MARZENIEM I OCZEKIWANIEM I ETAP SKAN.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZZO/000080/13/D z dnia 17.12.2019 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: "SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - TREŚĆ.docx
Załącznik nr 2 - ZAŁĄCZNIK NR 1.docx
Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIKA NR 2.doc
Załącznik nr 4 - ZAPYTANIE OFERTOWE SAMODZIELNOSĆ DROGĄ DO SUKCESY II ETAP SKAN.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/2020 z dnia 28.10.2020r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość  Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór oferty

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Pytanie 1 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 1

- Pytanie 2 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 2

- Pytanie 3 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 3

- Pytanie 4 - AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

- Odpowiedź na Pytanie 4

- Pytanie 5 - TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.

- Odpowiedź na Pytanie 5

- Pytanie 6 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 6

- Pytanie 7 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.)