Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Zamówienia Publiczne


Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość  Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór oferty

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

- Pytanie 1 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 1

- Pytanie 2 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 2

- Pytanie 3 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 3

- Pytanie 4 - AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

- Odpowiedź na Pytanie 4

- Pytanie 5 - TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.

- Odpowiedź na Pytanie 5

- Pytanie 6 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 6

- Pytanie 7 - BUS-CENTER Tomasz Gad

- Odpowiedź na Pytanie 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - dot. zapytanie ofertowe nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r., którym jest:
Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość Życia" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu.

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty

Załącznik nr 2 - Protokół z posiedzenia komisji w sprawie zapytania ofertowego pt. Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/Z/2020 z dnia 15 września 2020 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Z/2020 z dnia 28.10.2020r.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy wykonawcy