Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Misja Caritas


Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckie, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.

Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Program Pomocy Żywnościowej PEAD oraz Program wsparcia dla dzieci „Skrzydła”.

Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Sandomierskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.

Dostarczenie pomocy humanitarnej z 23 konwoju 25 listopada 2022 roku

Opublikowano: 25/11/2022

Zapraszamy do zapoznia się z fotorelacją z dostarczenia konwoju pomocy humanitarnej do ogarniętej wojną Ukrainy. 

Indywidualna terapia pedagogiczna #5 / Etap II

Opublikowano: 14/03/2023

Podczas sierpniowych zajęć, skupiliśmy się na ćwiczeniach usprawniających analizę i syntezę wzrokową. Praca przebiegała zarówno w oparci u o materiał literowy jak również obrazkowy. Podczas terapii wykonane zostały min. ćwiczenia w wyszukiwaniu podobieństw i różnic w obrazkach jak i wyrazach. Beneficjenci dokonywali podziału tekstu na wyrazy, wyszukiwali ukryte słowa i tworzyli wyrazy ze słowa kluczowego. Odszukiwali również wyrazy w słowach z zamienionym szykiem literowym. Ponadto samodzielnie tworzyli teksty z wykorzystaniem podanych wyrazów. Uczestnicy wzbogacili swoje słownictwo o nowe pojęcia, związane z tematyką zajęć.  

Organizowane wspólne spotkanie Mikołajkowe dzieci polskich oraz ukraińskich

Opublikowano: 30/12/2022

W ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Sandomierskiej, zostało zorganizowane wspólne spotkanie Mikołajkowe dzieci  polskich oraz ukraińskich. Dzieci udekorowały świąteczne pierniczki oraz wspólnie spędziły czas przy różnego rodzaju integracyjnych konkursach oraz zabawach.


Archiwum


Archiwum
Przedświąteczna pomoc dla osób starszych, samotnych i ubogich

Opublikowano: 18/12/2020