Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Misja Caritas


Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Realizacja misji przez Caritas Diecezji Sandomierskiej wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.

Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek takich jak ośrodki opieki zamkniętej i otwartej, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, świetlic, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do zawodu, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi w ich domach, pomoc dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckie, pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla poszkodowanych w wypadkach losowych kataklizmach w kraju i za granicą, oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od zmieniających się warunków życia.

Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się również w ogólnopolskie akcje takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wakacyjna Akcja Kolonijna, Program Pomocy Żywnościowej PEAD oraz Program wsparcia dla dzieci „Skrzydła”.

Uczynki miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia. Stanowią one bowiem realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa wszystkim ludziom. Caritas Diecezji Sandomierskiej w swojej działalności realizuje przede wszystkim przykazanie miłości wobec bliźniego niosąc wsparcie i nadzieję na godne życie.


Archiwum


Archiwum
Przedświąteczna pomoc dla osób starszych, samotnych i ubogich

Opublikowano: 18/12/2020