Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Apele O Pomoc


Apel o Pomoc dla Piotra i Michała Sitarskich

APEL O POMOC DLA PIOTRA I MICHAŁA SITARSKICH

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Piotra i Michała Sitarskich z Przepiórowa w Gminie Iwaniska.

Bracia Piotr i Michał Sitarscy od urodzenia chorują na postępujący zanik mięśni. Choroba ta charakteryzuje się obumieraniem neuronów w rdzeniu kręgowym odpowiadających za pracę mięśni, czego skutkiem jest osłabienie mięśni ciała i ich stopniowy zanik. Bracia już w dzieciństwie zostali przykuci do wózka. Z czasem zanik mięśni postępował. Piotr i Michał stopniowo tracą siłę i czucie w nogach i w rękach. W chwili obecnej Bracia wymagają systematycznej pomocy drugiej osoby w wykonywaniu codziennych czynności i opieki przez całą dobę. Na co dzień opiekuje się Nimi ich Mama – Pani Barbara, która w związku z tym nie może podjąć żadnej pracy. Piotr i Michał pomimo choroby są pozytywnie nastawieni do świata i pozostają aktywni, kontaktując się z otoczeniem za pomocą komputera i mediów społecznościowych. Do tej pory Rodzina radziła sobie z utrzymaniem domu, rachunkami, kosztami leczenia i rehabilitacji Piotra i Michała, choć żyli skromnie. Głównym żywicielem Rodziny był Tata Braci – Pan Stanisław – zmarł w lutym 2020 roku. To On dbał o wszelkie kwestie finansowe związane z utrzymaniem domu. Zarówno Piotr jak i Michał są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy, wymagają usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz konieczności stałej opieki drugiej osoby. Z pobieranych przez Nich świadczeń wystarcza jedynie na podstawowe potrzeby życiowe i te związane z leczeniem, rehabilitacją. Natomiast całkowite miesięczne koszty ich utrzymania to około 3 000 złotych.

Niestety Piotr i Michał Sitarscy wraz z najbliższą Rodziną, pomimo wielkich wysiłków nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów związanych ze swoim leczeniem, rehabilitacją i poprawą sytuacji bytowej. Dlatego zwracają się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Piotrowi i Michałowi Sitarskim, mogą Państwo:

1) Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem „Darowizna dla Piotra i Michała Sitarskich”.

2) Przeznaczyć 1% podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Piotra i Michała Sitarskich”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6% od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10% dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.

 

Apel o Pomoc dla Piotra i Michała Sitarskich
Arkadiusz Turek

APEL O POMOC DLA

Pana Arkadiusza Turek

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Pana Arkadiusza.

Arek to młody, 34-letni człowiek, który w marcu 2016 roku uległ upadkowi z wysokości. W wyniku tego wypadku stracił całkowitą sprawność fizyczną i z pełnosprawnego, mądrego, energicznego mężczyzny stał się nagle osobą niepełnosprawną wymagającą całodobowej opieki i wsparcia. W tych trudnych chwilach była z Nim Jego Mama, która nigdy nie straciła wiary w to, że Arek przeżyje i powoli będzie odzyskiwał sprawność. To Ona codziennie opiekuje się Synem, walczy o Jego dalsze leczenie i codzienną rehabilitację. Arek od wypadku oddycha samodzielnie przez rurkę tracheotomijną (w tej chwili rurkę z możliwością fonacji oraz biernych ćwiczeń oroflacjalnych), jest karmiony przez PEG-a, został przystosowany do łóżkowo-wózkowego trybu życia. Stopniowo rehabilitacja przynosi wymierne efekty. Jest kontakt z Arkiem, który zaczyna reagować na otoczenie uśmiechem, ruchem warg, oczu, ręki. Arek wykonuje proste polecenia typu otworzenie i zamknięcie oczu, wytarcie dłoni podczas mycia, odpychanie się nogami, podawanie dłoni na powitanie. W małych ilościach połyka płynne pokarmy. Współpracuje w czasie rehabilitacji neurologopedycznej i higienie ust oraz codziennym coraz dłuższym pionizowaniu. Dla Mamy Arka te zmiany to ogromny postęp, wręcz milowe kroki. Jednak by efekty dotychczasowego leczenia i intensywnej rehabilitacji były widoczne potrzebne są duże środki finansowe. Ułatwieniem w niewerbalnej komunikacji z Arkiem oraz jego dalszej rehabilitacji neurologopedycznej byłby tzw. system C-eye – czyli cyber oko, które śledzi ruch gałek ocznych. Cena urządzenia C-eye to ponad 24 000 złotych. Do tego należy doliczyć cenę leków (miesięcznie min. około 500 zł). Takie koszty to dla Mamy Arka niewyobrażalna kwota. Dlatego zwraca się do ludzi dobrej woli i otwartego serca o wsparcie finansowe w leczeniu, rehabilitacji Arka i zakupie dla Niego C-eye.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Panu Arkadiuszowi Turkowi, mogą Państwo:

  1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem „Darowizna dla Pana Arkadiusza Turka”

  1. Przeznaczyć 1% podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Pana Arkadiusza Turka”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

– osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6% od dochodu.

– osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1a ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10% dochodu.