Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Podprogram 2023 (FEPŻ)


Plakat FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023

Opublikowano: 2024-06-28 14:17:57

Załącznik 1