Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”

ul. Opatowska 10 i ul. Trześniowska 13 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu jest prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 1999 roku. Ośrodek „Radość Życia” to jedyna w Sandomierzu i największa w  powiecie sandomierskim placówka zajmująca się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością sprzężoną np. niedowidzeniem, niedosłuchem, z epilepsją, z autyzmem itp.

W ramach Ośrodka funkcjonują następujące szkoły:  Przedszkole Specjalne; Szkoła Podstawowa Specjalna;  Szkoła Podstawowa dla Uczniów z Autyzmem; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze;

Wychowankowie Ośrodka „Radość Życia” uczą się w dwóch budynkach na ul. Opatowskiej i ul. Trześniowskiej. W Ośrodku są prowadzone zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne. Ośrodek jest również miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju oraz możliwość realizacji swych pasji w różnych dziedzinach. 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” ul. Opatowska

ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

E-mail: ggeva@op.pl     Tel. (+48) 15 832-11-45 wew. 342   Placówka otwarta od poniedziałku do piątku.

"Najpiękniejszy stół wigilijny", "Moja choinka", - konkursy świąteczne

Opublikowano: 2020-12-23 20:11:12

Regulamin Konkursu Świątecznego "Najpiękniejszy stół wigilijny"  Temat pracy: "Najpiękniejszy stół wigilijny" Cele kultywowanie i podtrzymywanie świątecznych tradycji, rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania i dekoracji ...

Czytaj więcej
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Opublikowano: 2020-12-23 08:24:04

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Qmr4BoJMOLxwuAFGte5MGguKAS0BXjEtdaazC8_2Yb6Ff4c50Hnx15c8&v=bYJwjAhWOqs&feature=youtu.be   Moi kochani!          To już drugie wielkie święta,  jakie przyszło nam spędzać  w nowej rzeczywi...

Czytaj więcej
"ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA W NASZYCH DOMACH 2020" część 2

"ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA W NASZYCH DOMACH 2020" część 2

Opublikowano: 2020-12-22 13:49:41

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć

Czytaj więcej