Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Prowadzenie działań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków wywołanych Covid-19


                 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU

NIWELOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW WYWOŁANYCH COVID-19

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

15 grudnia 2020 roku rozpoczęła się realizacja nowego zadania publicznego pt. „Prowadzenie działań mających na celu niwelowanie negatywnych skutków wywołanych Covid-19” skierowanego do uczniów i absolwentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” oraz beneficjentów projektów realizowanych w Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Termin realizacji działań: od 15.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Celem wsparcia psychologicznego jest wzmocnienie kondycji psychicznej uczestników, przeciwdziałanie poczuciu zagrożenia, wyobcowania i bezradności oraz obniżenie poziomu lęku i stresu spowodowanego pandemią Covid -19.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną wsparcie psychologiczne będzie udzielane w sposób zdalny i stacjonarny, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników.

Wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej, mailowej lub przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych np. Messenger, udzielają:

– Angelika Bąk – tel. 790 825 024, mail: angelos82@o2.pl

– Marta Śwircz – tel. 660 462 896, mail: mordozja@gmail.com

– Dorota Zybała – tel. 503 312 288, mail: dorota.zybala@o2.pl

W celu skorzystania ze wsparcia należy wcześniej umówić się telefonicznie z wybranym psychologiem.