Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 2003 roku. Zasięgiem swojego działania Poradnia obejmuje granice administracyjne Diecezji Sandomierskiej.

Głównym zadaniem Poradni jest udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju; prowadzenie profilaktyki uzależnień i terapii zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny; prowadzenie terapii behawioralnej dla dzieci autystycznych. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną.

Dane kontaktowe:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Tel. (+48) 15 832-11-45 wew. 107

E-mail: nppp10@wp.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00