Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Okno Życia


Okno Życia zostało stworzone z myślą o kobietach, które z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić opieki swoim nowo narodzonym dzieciom. To bezpieczne i anonimowe miejsce, gdzie matki mają możliwość pozostawienia swoich niemowląt, ratując im życie.

Okno Życia, zlokalizowane przy ul. Opatowska 10 w Sandomierzu, powstało w 2009 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa sandomierskiego, Andrzeja Dzięgi.

Jak działa Okno Życia?

Koncepcja Okna Życia opiera się na idei poszanowania życia ludzkiego i zapewnienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Głównym celem jest ochrona życia dzieci i zapobieganie tragicznym skutkom, jakie mogą wynikać z porzucenia lub niewłaściwej opieki nad niemowlętami.

Okno Życia składa się z bezpiecznej przestrzeni, umieszczonej w ścianie budynku.

Okno sygnalizuje personelowi lub siostrze odpowiedzialnej za opiekę nad miejscem, że dziecko zostało zostawione w środku. Po przyjęciu dziecka Caritas Diecezji Sandomierskiej stara się znaleźć dla niego stałe miejsce pobytu lub znaleźć rodzinę zastępczą.

W ten sposób, Okno Życia stanowi ważne narzędzie w walce o ochronę życia najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa i zapewnienie im szansy na godne życie.