Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Spotkanie organizacyjne Opiekunów Szkolnych Kół Caritas oraz Dyrektorów Szkół działających przy Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem


18 października w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne Dyrektorów Szkół oraz Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób. Byli to przedstawiciele następujących szkół:

 • PSP nr 1 im Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
 • PSP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem Podgórzu
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum
 • PSP im Jana Pawła II w Groblach
 • Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem
 • PSP w Przędzelu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie
 • PSP im. św. Jana Pawła II w Łętowni
 • PSP im ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
 • pracownicy Centrum Caritas w Rudniku n/Sanem zaangażowani w wolontariat

Spotkanie poprowadził ks. Tomasz Szostek. Przedstawił i omówił harmonogram działań SKC na rok szkolny 2022/2023. Zaproponował różne działania i przedsięwzięcia, które wspólnymi siłami podejmiemy. Omówione zostały również szczegóły najbliższej zbiórki żywności TAK.POMAGAM.
Opiekunowie przybyli na spotkanie z wielkim entuzjazmem i zapałem do pracy z wolontariuszami w nowym roku szkolnym. Dzielili się swoim doświadczeniem i inicjatywami jakie wspólnie podejmują z dziećmi i młodzieżą w swoich szkołach.  Dziękujemy za wszystkie podejmowane inicjatywy oraz za pełną entuzjazmu odpowiedź na zaproszenie i tak liczną obecność. 


Galeria zdjęć