Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie


Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłsza konkurs na MINI GRANTY WOLONTARIACKIE w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania
i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030” rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie.

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie Diecezji Sandomierskiej

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 800 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką,
  • rozwój wolontariatu na terenie Diecezji Sandomierskiej

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O MINI GRANT?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na MINI GRANTY”;
  • zgłosić swój pomysł na MINI GRANTY za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” do dn. 17.11.2023 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: rzecznik@sandomierz.caritas.pl  tytule wiadomości wpisując „MINI GRANTY 2023”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Caritas Diecezji Sandomierskiej – Natalią Grochowina| tel. kont. 15 644 66 86 wew. 355

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie Diecezji Sandomierskiej a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 27.11 do 22.12.2023r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się  poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: rzecznik@sandomierz.caritas.pl  

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 17.11.2023 r. do godz. 12.00 – Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy na etapie składania.


Galeria zdjęć