Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Mini Granty dla Wolontariuszy - ogłoszenie


Mamy laureatów konkursu grantowego na realizację inicjatyw wolontariackich‼️

Dofinansowane zostaną projekty:

  1. "Spotkanie mikołajkowe dzieci z niepełnosprawnościami"
  2. "Inscenizacja Jasełek przez dzieci z niepełnosprawnościami"
  3. "Spotkanie andrzejowe dorosłych osób niepełnosprawnych" 
  4. " Kreatywne stroikowanie z seniorami" 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy inspirujących inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez wolontariuszy do dn. 17.12.2023 r. na rzecz Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Mini granty na realizację autorskich projektów wolontariuszy współfinansowane są z dotacji NIW-CRSO w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego.


Galeria zdjęć