Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Bardziej Samodzielni


Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach zadania publicznego:Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawny otrzymało dofinansownaie do projketu pod nazwą "Bardziej Samodzielni".

Projekt dofinansowany został przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

  • Całkowity koszt zadania publicznego -  66 920,00 zł 
  • Dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Umowa Nr 113/N/2024 o Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego zawarta w dniu 27 czerwca 2024 r.- 57 970, 00 zł 
  • Środki własne Caritas Diecezji Sandomierskiej – 8 950,00 zł. 

Głównym celem realizacji projektu pn.„Bardziej samodzielni” będzie aktywne włączenie osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w: 

  • Warsztatach fryzjersko-kosmetycznych;
  • Warsztatach teatralno-muzycznych; 
  • Warsztatach rękodzielniczych; 
  • Warsztatach ruchowych z rehabilitantem;
  • Warsztatach psychologicznych; 
  • Wyjeździe do PARKu Rozrywki i Miniatur w Krajnie,
  • Zabawie Andrzejkowej,

Grupa docelowa to 30 osób niepełnosprawnych w tym z osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną z woj. Świętokrzyskiego
(powiat sandomierski, opatowski, ostrowiecki i inne).  

 Miejsce realizacji zadania publicznego: Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz. 

Termin realizacji od 01.07.2024 r. do 13.12.2024 r. 

 


Galeria zdjęć