Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Powrót Most Pokoleń


Działanie na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głownie skutkujące nawiązaniem więzi

  Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n Działanie na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głownie skutkujące nawiązaniem więzi otrzymała dofinansowanie na projekt p.n "Most Pokoleń"

 Projekt dofinansowany został przez Wojewodę Świętokrzyski 

  • Całkowity koszt zadania publicznego -  12 650,00 zł 
  • Dofinansowanie – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki- Wojewoda Świętokrzyski nr Umowy 34/2024  z dnia 14 czerwca 2024 r.  - 9 000, 00 zł 
  • Środki własne  Caritas Diecezji Sandomierskiej – 3 650,00 zł. 

Głównym celem realizacji projektu p.n.„Most pokoleń” będą działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych i nawiązywanie więzi realizowanego jako projektu międzypokoleniowego, który ma na celu ukierunkowanie na rozwijanie więzi, łamaniu stereotypów, wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej poprzez współdziałanie we wspólnych warsztatach,  spotkaniach, wyjazdach. 

Grupa docelowa to osoby starsze 60+ oraz dzieci i młodzież w wieku 14-20 lat – łącznie 20 osób z woj. Świętokrzyskiego
( powiat sandomierski, opatowski, ostrowiecki i inne)   

Miejsce realizacji zadania publicznego: Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz. 

Termin realizacji od 01.07.2024 r do 31.12.2024 r. 

 


Galeria zdjęć