Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Placówki Edukacyjne


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 2003 roku. Zasięgiem swojego działania Poradnia obejmuje granice administracyjne Diecezji Sandomierskiej.

Głównym zadaniem Poradni jest udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej oraz wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju; prowadzenie profilaktyki uzależnień i terapii zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny; prowadzenie terapii behawioralnej dla dzieci autystycznych. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną.

Dane kontaktowe:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Tel. (+48) 15 832-11-45 wew. 107

E-mail: nppp10@wp.pl

www.npppcaritassandomierz.pl

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia”

ul. Opatowska 10 i ul. Trześniowska 13 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu jest prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od 1999 roku. Ośrodek „Radość Życia” to jedyna w Sandomierzu i powiecie sandomierskim placówka zajmująca się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnością sprzężoną np. niedowidzeniem, niedosłuchem, z epilepsją, z autyzmem itp.

W ramach Ośrodka funkcjonują następujące szkoły: Przedszkole Specjalne; Szkoła Podstawowa Specjalna; Szkoła Podstawowa dla Uczniów z Autyzmem; Gimnazjum Specjalne; Gimnazjum Specjalne dla Uczniów z Autyzmem; Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wychowankowie Ośrodka „Radość Życia” uczą się w dwóch budynkach na ul. Opatowskiej i ul. Trześniowskiej.

W Ośrodku są prowadzone zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne. Ośrodek jest również miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i mają stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju oraz możliwość realizacji swych pasji w różnych dziedzinach. 

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” ul. Opatowska

ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

E-mail: ggeva@op.pl

Tel. (+48) 15 832-11-45 wew. 342

Placówka otwarta od poniedziałku do piątku.