Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Apele O Pomoc


APEL O POMOC DLA JULII JANECZEK

„Chciałbym stworzyć modę na pomaganie innym,

świat, w którym wspieranie organizacji pozarządowych będzie czymś naturalnym dla każdego Polaka.” Szczepan Kasiński

Apel o pomoc dla Julii Janeczek

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Julii Janeczek z Połańca – miejscowości położonej w Powiecie Staszowskim, w Województwie Świętokrzyskim.

Julia jest wesołą 20-latką, która przez pierwsze trzy lata swojego życia rozwijała się prawidłowo. W 2007 roku dziewczynka zaczęła oddalać się w „swój świat”. Zdiagnozowano u niej autyzm wczesnodziecięcy. Od tego czasu Rodzice Julii walczą o poprawę jej zdrowia i rehabilitację, mając nadzieję, że ich córką kiedyś będzie funkcjonować samodzielnie. Dodatkowo w kwietniu 2012 roku u Julii zdiagnozowano cukrzycę typu 1 – insulinozależną, a rok później niedoczynność tarczycy. Jak by tego było mało w listopadzie 2022 roku Julia sygnalizowała bóle w obrębie całego ciała i pojawiła się kolejna diagnoza – Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Julia jest pod stałą opieką kilku specjalistów: diabetologa, neurologa, psychiatry i reumatologa. Obecnie Julia uczęszcza do Szkoły Specjalnej w Mielcu, do klasy Przysposabiającej do Pracy. Wymaga stałej pomocy i wsparcia drugiej osoby w codziennym życiu. Jest leczona za pomocą pompy insulinowej, korzysta z systemu ciągłego monitorowania glikemii. Nadal pozostaje osobą niewerbalną, choć znacznie poprawiła się komunikacja, nad usprawnieniem której cały czas intensywnie pracuje w gabinetach terapeutycznych w szkole i w domu. Brak pełnego zrozumienia przez otoczenie i nie rozumienie codziennych sytuacji wywołuje u Julii ataki agresji i autoagresji. Terapia obejmuję m. in. zajęcia: z logopedą, pedagogiem, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zabiegi metodą Bowena – pozwalające zarówno na wyciszenie jak i uśmierzenie bólu wynikającego z RZS. Do tego dochodzą koszty specjalnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki którym Julia może pracować nad swoim rozwojem w domu. Julia Janeczek wymaga stałego leczenia i systematycznej rehabilitacji. Rodzina wyczerpała już swoje możliwości finansowe i nie stać Jej na dalsze kosztowne leczenie i rehabilitację – bez nich zaś stan Julii ulegnie pogorszeniu.

Bliscy Julii Janeczek nie są w stanie samodzielnie pokryć kolejnych kosztów Jej leczenia i rehabilitacji. Dlatego wspólnie z Julią zwracają się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe w leczeniu, rehabilitacji i codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Dajmy Julii szansę na rozwój i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Dziękujemy wraz z Julią za wszelką pomoc i życzliwość wszystkim Darczyńcom. Pamiętajmy, że: „Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.” Paulo Coelho.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Julii Janeczek, można:

  1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna dla Julii Janeczek”
  2. Przeznaczyć 1,5 % podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Julii Janeczek”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6 % od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10 % dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.

APEL O POMOC DLA ZAIRY OTGIANU

„Chciałbym stworzyć modę na pomaganie innym,

świat, w którym wspieranie organizacji pozarządowych będzie czymś naturalnym dla każdego Polaka.” Szczepan Kasiński

Apel o pomoc dla Zairy Otgianu

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Zairy Otgianu z Zawichostu.

Zaira Otgianu ma 17 lat i ogromny talent wokalny. Jest uczennicą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Jak sama mówi: „Pasję do śpiewania odkryłam w wieku 7 lat. Od tamtej pory kształcę się i uczę, aby śpiewać coraz lepiej i chcę się jeszcze bardziej rozwinąć. Śpiewanie jest moją pasją, wiążę z tym moją przyszłość i karierę zawodową. (…) Śpiewając chcę dzielić się moją pasją, tym kim jestem i moimi emocjami.”. Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach pozwala Zairze zaprezentować swoje umiejętności na skalę ogólnopolską. Młoda Wokalistka swoją karierę wiążę ze śpiewem i chce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. By spełnić swoje marzenia i nie zaprzepaścić talentu przez cały czas musi i chce się rozwijać. Aby było to możliwe uczęszcza systematycznie na lekcje wokalu prowadzone pod kierunkiem trenera wokalu. Zaira regularnie bierze udział w konkursach – m. in. „Wygraj Sukces”, przeglądach i prezentacjach wokalnych. Wszystkie te działania są możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Mamy Zairy – Pani Barbary Wiśniewskiej, która wychowuje Ją samotnie. Miesięczny koszt lekcji wokalu, dojazdów na konkursy w różnych miejscach w kraju to 1 200 złotych. Mama Zairy Otgianu pracuje zawodowo, lecz ze swoich dochodów nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego i rozwijaniem talentu Córki. Jednocześnie sama musi część dochodów przeznaczyć na swoje leczenie. Dodatkowo Zaira i Jej Mama mieszkają w trudnych warunkach. Pani Barbara Wiśniewska bardzo pragnie pomóc Córce w rozwoju wokalnym i w dobrym starcie życiowym: „Chcę pomóc Córce, gdyż Bóg dał Jej ten piękny talent. Dokonać tego mogę z pomocą każdej dobrej duszy, która zechce wpłacić 1,5% podatku lub dokona dobrowolnej wpłaty.”.

Wspólnie z Zairą Otgianu i Jej Mamą zwracamy się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe w Jej rozwoju wokalnym i poprawie sytuacji materialnej oraz mieszkaniowej. Dziękujemy wraz z Zairą Otgianu za wszelką pomoc i życzliwość wszystkim Darczyńcom. Pamiętajmy, że: „Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.” Paulo Coelho.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Zairze Otgianu, można:

  1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna dla Zairy Otgianu”
  2. Przeznaczyć 1,5 % podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Zairy Otgianu”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6 % od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10 % dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.

APEL O POMOC DLA PANI EWY STĘPIEŃ

„Chciałbym stworzyć modę na pomaganie innym,

świat, w którym wspieranie organizacji pozarządowych będzie czymś naturalnym dla każdego Polaka.” Szczepan Kasiński

Apel o pomoc dla Pani Ewy Stępień

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Pani Ewy Stępień.

Pani Ewa Stępień ma 52 lat i mieszka w Zawichoście. Jest szczęśliwą mężatką, mamą dwóch córek, w wieku 26 i 19 lat. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego, była aktywna, optymistyczna, zaangażowana w życie szkoły i lokalnej społeczności. Cieszyła się życiem i rodziną. Chętnie angażowała się we wszystkie akcje charytatywne. Zawsze można było liczyć na jej pomoc. Cały czas jest bardzo lubianą i sympatyczną osobą. Niestety w czerwcu 2017 roku przeszła bardzo poważny udar mózgu, w wyniku którego doszło do niedowładu połowicznego prawostronnego oraz do afazji mieszanej. Mimo wielomiesięcznej intensywnej rehabilitacji i pracy z logopedami Pani Ewa nadal boryka się niedowładem prawej kończyny górnej i dolnej oraz problemami z mową. Jest zależna od osób drugich we wszystkich codziennych czynnościach, porusza się na wózku inwalidzkim. Niczego nie pragnie bardziej niż powrotu do normalnego życia. Jednak by było to możliwe konieczne jest stałe leczenie i systematyczna rehabilitacja. Rodzina wyczerpała już swoje możliwości finansowe i nie stać Jej na dalsze kosztowne leczenie i rehabilitację – bez nich zaś stan Pani Ewy Stępień ulegnie pogorszeniu.

Bliscy Pani Ewy Stępień nie są w stanie samodzielnie pokryć kolejnych kosztów Jej leczenia i rehabilitacji. Dlatego wspólnie z Panią Ewą zwracają się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe w leczeniu, rehabilitacji i codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Dajmy Pani Ewie Stępień szansę na powrót do zdrowia i sprawności fizycznej. Dziękujemy wraz z Panią Ewą Stępień za wszelką pomoc i życzliwość wszystkim Darczyńcom. Pamiętajmy, że: „Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.” Paulo Coelho.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Pani Ewie Stępień, można:

  1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna dla Pani Ewy Stępień”
  2. Przeznaczyć 1,5 % podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Pani Ewy Stępień”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6 % od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10 % dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.


Archiwum