Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Apele O Pomoc


Apel o pomoc dla Sabiny Góreckiej

Apel o pomoc dla Sabiny Góreckiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Sabiny Góreckiej z miejscowości Zarzecze koło Niska w województwie podkarpackim.

Sabina ma obecnie 32 lata. W wieku 17 lat zachorowała na Stwardnienie rozsiane G35. Rozpoczęła długotrwałe leczenie, które nie przyniosło niestety zakładanych rezultatów. W wieku 20 lat Sabina straciła sprawność fizyczną i wzrok, stając się niesamodzielna. Stało się to nagle z dnia na dzień. Jak opisuje Sabina i Jej Bliscy: „Wtedy zaczęła się walka, w szpitalu na oddziale rehabilitacji spędziłam pół roku. Gdzie na nowo uczyłam się chodzić. Od czasu, gdy zachorowałam był to najpiękniejszy moment dla mnie i moich najbliższych. Jednak nie minęło wiele czasu i znowu nie byłam w stanie funkcjonować. Z uwagi na tak szybki i ciężki postęp choroby lekarze zaczęli szukać przyczyn, rozszerzono badania i tak trzy lata temu lekarze wydali kolejną diagnozę. Tym razem był to Zespół Devica. Kolejny cios dla mnie i moich bliskich. Wiem jedno, że nigdy się nie poddam!!! Walczę o swoje zdrowie każdego dnia i wierzę, że nadal istnieje dla mnie szansa, aby odzyskać to, co zabrała mi choroba. Wraz z moimi najbliższymi wciąż czekamy na ten piękny moment, kiedy jeszcze raz zacznę wracać do zdrowia.”.

W chwili obecnej Sabina wymaga całodobowej opieki najbliższych. Jedyną nadzieją i szansą na powrót do zdrowia dla Sabiny jest terapia z użyciem komórek mezenchymalnych galarety Whartona tzw. preparatem MSC. Sabina została zakwalifikowana do tego rodzaju leczenia przez Komisję Bioetyczną Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Koszt tej terapii to 164 000 złotych. Kwota ta przekracza możliwości finansowe Rodziny Sabiny Góreckiej. Dlatego Sabina wraz ze swoimi Bliskimi zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe, aby mogła podjąć leczenie. Liczy się każda złotówka, która pomoże w leczeniu, rehabilitacji i codziennej opiece nad chorą. Sabina z góry dziękuje wszystkim za okazaną pomoc i podarowanie Jej kawałka nieba na ziemi, bo tym byłoby dla Niej odzyskanie wzroku i sprawności. Każdy, nawet najmniejszy dar to dla Sabiny ogromna pomoc!

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Sabinie Góreckiej, można:

  1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna dla Sabiny Góreckiej”
  2. Przeznaczyć 1% podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751 oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Sabiny Góreckiej”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6 % od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10 % dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.

Apel o pomoc dla Pana Mariana Zdyba

Apel o pomoc dla Pana Mariana Zdyba

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Pana Mariana Zdyba zamieszkałego w miejscowości Podszyn, w Gminie Zawichost.

Pan Marian Zdyb to 63-letni niepełnosprawny, schorowany mężczyzna, który porusza się na wózku inwalidzkim, ponieważ ma amputowana lewą nogę. Do dnia 20 grudnia 2020 roku zamieszkiwał samodzielnie we własnym domu w miejscowości Podszyn. W niedzielę – 20 grudnia 2020 roku – w godzinach przedpołudniowych w domu Pana Mariana doszło do pożaru spowodowanego ulatniającym się gazem z butli gazowej propan-butan znajdującej się w budynku. Dom uległ całkowitemu spaleniu i nadaje się jedynie do rozbiórki. Pan Marian Zdyb ocalił życie, jednak pożar zniszczył cały Jego dorobek i miejsce zamieszkania. W chwili obecnej Pan Marian dostał pomoc i wsparcie od swojej Siostry Bożeny. Jednak Jego marzeniem jest samodzielne zamieszkanie w choćby najmniejszym domu – budynku mieszkalnym. Ze swoich świadczeń Pan Marian nie jest w stanie sfinansować budowy choćby najmniejszego domu.

 

Niestety Pan Marian Zdyb wraz z najbliższą Rodziną, pomimo wielkich wysiłków nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z budową budynku mieszkalnego. Dlatego zwracają się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe – w postaci materiałów budowlanych potrzebnych do budowy budynku mieszkalnego. Jak mówi Pan Marian: „Będzie wdzięczny za każde wsparcie, które pomoże mi w samodzielnym zamieszkaniu.”.

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Panu Marianowi Zdybowi, mogą Państwo:

1. Przekazać darowizny na ten cel na konto: PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561

z dopiskiem „Darowizna dla Pana Mariana Zdyba”.

2. Przeznaczyć 1% podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751

oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna dla Pana Mariana Zdyba”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie informujemy:

- osoby fizyczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizny na ten cel mogą odliczyć do wysokości 6% od dochodu.

- osoby prawne zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny na ten cel mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 10% dochodu.

APEL DAJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC U OSÓB PRYWATNYCH I FIRM.

Apel o Pomoc dla Piotra i Michała Sitarskich

APEL O POMOC DLA PIOTRA I MICHAŁA SITARSKICH

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją niosącą pomoc w duchu ewangelicznej miłości osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Piotra i Michała Sitarskich z Przepiórowa w Gminie Iwaniska.