Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

"REHABILITACJA 25+"


Rehabilitacja 25 plus

Rehabilitacja 25 plus

Opublikowano: 2023-10-02 13:12:18

Rehabilitacja 25+ to pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany od 2018 roku. Beneficjentami projektu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami ORW lub OREW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami Szkoły Przyspasabiające...

Czytaj więcej

Podsumowanie Treningu Umiejętności Społecznych

Opublikowano: 2023-07-18 10:23:52

Relacja

Czytaj więcej
Podsumowanie warsztatów kulinarnych gr. II

Podsumowanie warsztatów kulinarnych gr. II

Opublikowano: 2023-07-09 11:01:30

Filmik: Podsumowanie warsztatów kulinarnych gr. II

Czytaj więcej