Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

"SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI"


 

"SUKCES POTĘGĄ MOŻLIWOŚCI"

Głównym celem projektu jest świadome włączanie osób niepełnosprawnych/beneficjentów do realizacji procesu rehabilitacji w zakresie wszechstronnego rozwoju ich osobowości oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia zgodnie z ich potrzebami, możliwościami psychicznymi oraz zainteresowaniami.

 

Termin realizacji projektu:

I etap od 01.08.2022r. do 31.03.2023r.

II etap od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.

III etap od 01.04.2024r. do 31.03.2025r.

Realizacja projektu „Sukces potęgą możliwości” pozwoli na objęcie stałą, wieloaspektową opieką rehabilitacyjną 18 osób z niepełnosprawnościami - dzieci i młodzież do 18 roku życia z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą dążyć aby jak najlepiej przygotować uczestników do różnych sytuacji życiowych i warunków społecznych.

Warunki rekrutacji do projektu:

a) wiek do 18 roku życia,
b) posiadanie stopnia niepełnosprawności: lekkiego (do 10 % ogółu BO), umiarkowanego lub znacznego, orzeczenia o niepełnosprawności dot. dzieci do 16 roku życia..
c) zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego przez rodzica/opiekuna.
d) pozytywna ocena zgłoszenia chęci udziału w projekcie i zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach I etapu projektu:

Indywidualna terapia psychologiczna - VIII.2022r.-III.2023r.
Indywidualna terapia logopedyczna - VIII.2022r.-III.2023r.
Indywidualna terapia pedagogiczna - VIII.2022r.-III.2023r.
Indywidualne zajęcia usprawniające - VIII.2022r.-III.2023r.
Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej (SI) - VIII.2022r.-III.2023r.
Opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) – VIII- IX.2022r., III.2023r.
Trening Umiejętności Społecznej (TUS) - VIII.2022r.-III.2023r.
Terapia zajęciowa: gospodarstwo domowe - VIII.2022r.-III.2023r.
Arteterapia - VIII.2022r.-III.2023r.
Robotyka  - IX.2022r.-II.2023r.
Terapia zajęciowa: artystyczna z elementami florystyki  - VIII.2022r.-III.2023r.
Terapia zajęciowa: kulinarno - cukiernicza  - VIII.2022r.-III.2023r.
Terapia zajęciowa: stolarska  - VIII.2022r.-III.2023r.
Zooterapia  - VIII.2022r.-III.2023r.
Grupowe zajęcia ogólnousprawniające  - VIII.2022r.-III.2023r.
Terapia podróżą (wyjazdy integracyjne) - VIII.2022r.-III.2023r.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach II etapu projektu:

Indywidualna terapia psychologiczna - IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualna terapia logopedyczna - IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualna terapia pedagogiczna - IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualne zajęcia usprawniające - IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej (SI) - IV.2023r.-III.2024r.
Opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) – IV.2023r., III.2024r.
Trening Umiejętności Społecznej (TUS) - IV.2023r.-III.2024r.
Terapia zajęciowa: gospodarstwo domowe - IV.2023r.-III.2024r.
Arteterapia - IV.2023r.-III.2024r.
Robotyka  - IV.2023r.-III.2024r.
Terapia zajęciowa: artystyczna z elementami florystyki  - V.2023r.-VIII.2023r., X.2023r.-III. 2024r.
Terapia zajęciowa: kulinarno - cukiernicza  - V.2023r.-VIII.2023r., X.2023r.-III. 2024r.
Terapia zajęciowa: stolarska  - V.2023r.-VIII.2023r., X.2023r.-III. 2024r.
Zooterapia  - IV.2023r.-I.2024r.
Grupowe zajęcia ogólnousprawniające  - IV.2023r.-VIII.2023r., X.2023r.-II. 2024r.
Hortiterapia  -IV.2023r.-XI.2023r., II.2024r.-III. 2024r.
Terapia podróżą (wyjazdy integracyjne) - IV.2023r.-III.2024r.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

ETAP I (Zakończony)

ETAP II (W trakcie)

ETAP III

→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Indywidualne zajęcia usprawniające
→ Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej
→ Opracowanie indywidualnego planu działania
→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Terapia Zajęciowa: Gospodarstwo domowe
→ Arteterapia
→ Robotyka
→ Terapia artystyczna z elementami florystyki
→ Terapia zajęciowa kulinarno – cukiernicza
→ Terapia Zajęciowa: Stolarstwo
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia grupowe ogólnousprawniające
→ Terapia podróżą (Wyjazdy integracyjne)
→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Indywidualne zajęcia usprawniające
→ Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej
→ Opracowanie indywidualnego planu działania
→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Terapia Zajęciowa: Gospodarstwo domowe
→ Arteterapia
→ Robotyka
→ Terapia artystyczna z elementami florystyki
→ Terapia zajęciowa kulinarno – cukiernicza
→ Terapia Zajęciowa: Stolarstwo
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia grupowe ogólnousprawniające
→ Terapia podróżą (Wyjazdy integracyjne)
→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Indywidualne zajęcia usprawniające
→ Indywidualne zajęcia integracji sensorycznej
→ Opracowanie indywidualnego planu działania
→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Terapia Zajęciowa: Gospodarstwo domowe
→ Arteterapia
→ Robotyka
→ Terapia artystyczna z elementami florystyki
→ Terapia zajęciowa kulinarno – cukiernicza
→ Terapia Zajęciowa: Stolarstwo
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia grupowe ogólnousprawniające
→ Terapia podróżą (Wyjazdy integracyjne)

Archiwum


Archiwum
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 26/01/2022

Archiwum
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 26/01/2022

Archiwum
2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 26/01/2022

Archiwum
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 26/01/2022

Archiwum
4. ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACA JAKO OSOBA WSPOMAGAJĄCA

Opublikowano: 10/01/2022

Archiwum
3. ZAPYTANIE OFERTOWE - INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Opublikowano: 10/01/2022

Archiwum
2. ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Opublikowano: 10/01/2022

Archiwum
1. ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ROBOTYKI

Opublikowano: 10/01/2022