Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

"SAMODZIELNOŚĆ - MARZENIEM I OCZEKIWANIEM"


 

„Samodzielność – marzeniem i oczekiwaniem”

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życia oraz pobudzenie aktywności, społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej przezwyciężenie własnych ograniczeń oraz przekroczenie barier emocjonalnych i ruchowych.

 

Termin realizacji projektu:

I etap od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.

II etap od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

III etap od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.

„Samodzielność – marzeniem i oczekiwaniem” pozwoli na objęcie stałą, wieloaspektową opieką rehabilitacyjną 15 osób z niepełnosprawnościami - dzieci i młodzież. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą dążyć do podniesienia jakości ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności samodzielności w zakresie możliwym do osiągnięcia dla danej jednostki na aktualnym poziomie rozwoju.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach III etapu projektu:

Trening umiejętności społecznych (TUS) – IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualny Plan Działania (IPD) – IV.2023r., III.2024r.
Indywidualna terapia psychologiczna– IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualna terapia logopedyczna – IV.2023r.-III.2024r.
Indywidualna terapia pedagogiczna – IV.2023r.-III.2024r.
Rehabilitacja – ćwiczenia indywidualne – IV.2023r.-III.2024r.
Zajęcia usprawniające z elementami SI – IV.2023r.-III.2024r.
Terapia artystyczno florystyczne – IV.2023r.-III.2024r.
Terapia zajęciowa gospodarstwo domowe – IV.2023r.-III.2024r. 
Zajęcia z zooterapii – IV.2023r.-III.2024r.
Zajęcia z hortiterapii – IV.2023r.-III.2024r.
Wyjazdy integracyjne – IV.2023r.-III.2024r.
Superwizje – IV.2023r.-III.2024r.

Realizacja zadania będzie obejmowała następujące formy wsparcia:

ETAP I (Etap zakończony)

ETAP II (Etap zakończony)

ETAP III (W trakcie)

→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Indywidualny Plan Działania (IPD)
→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Rehabilitacja – ćwiczenia indywidualne
→ Zajęcia usprawniające z elementami SI
→ Terapia artystyczna
→ Terapia zajęciowa kulinarno – cukiernicza
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia z hortiterapii
→ Wyjazdy integracyjne
→ Superwizje
→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Indywidualny Plan Działania (IPD)
→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Rehabilitacja – ćwiczenia indywidualne
→ Zajęcia usprawniające z elementami SI
→ Terapia artystyczna
→ Terapia zajęciowa kulinarno – cukiernicza
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia z hortiterapii
→ Wyjazdy integracyjne
→ Superwizje
→ Trening umiejętności społecznych (TUS)
→ Indywidualny Plan Działania (IPD)
→ Indywidualna terapia psychologiczna
→ Indywidualna terapia logopedyczna
→ Indywidualna terapia pedagogiczna
→ Rehabilitacja – ćwiczenia indywidualne
→ Zajęcia usprawniające z elementami SI
→ Terapia artystyczno-florystyczna
→ Terapia zajęciowa gospodarstwo domowe
→ Zajęcia z zooterapii
→ Zajęcia z hortiterapii
→ Wyjazdy integracyjne
→ Superwizje
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "SAMODZIELNOŚĆ – MARZENIEM I OCZEKIWANIEM"

Opublikowano: 24/03/2021

Niniejsze zadanie skierowane jest do grupy 15 osób  z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym z terenu woj. świętokrzyskiego oraz woj. Podkarpackiego.

Kryteria rekrutacyjne:

a) wiek poniżej 18 roku życia,

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

c) zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kompletnego formularza rekrutacyjnego przez rodzica/opiekuna oraz przedłożenie wnioskodawcy aktualnego orzeczenia o niepełnosprawność.

 

Rekrutacja trwa od dnia 02.01.2021 r. do dnia 19.01.2021 r.

Formularz można złożyć listownie, drogą elektroniczną oraz osobiście. Istnieje również możliwość wstępnej rejestracji telefonicznej przy późniejszym podpisaniu formularza rekrutacyjnego.

Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej nastąpi 21.01.2021r.

FORMULARZ REKRUTACYJNY.doc KLAUZULA.docx ZGODY RODZICA OPIEKUNA.doc

Archiwum


Archiwum
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowano: 22/01/2021

Archiwum
1. ZAPYTANIE OFERTOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
2. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA I/LUB INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA, OPRACOWANIE IPD ORAZ PROWADZENIE SUPERWIZJI

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
3. ZAPYTANIE OFERTOWE - INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
4. ZAPYTANIE OFERTOWE - INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
5. ZAPYTANIE OFERTOWE – ĆWICZENIA INDYWIDUALNE (REHABILITACJA)

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
6. ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE Z ELEMENTAMI SI

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
7. ZAPYTANIE OFERTOWE – TERAPIA ARTYSTYCZNA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
8. ZAPYTANIE OFERTOWE – TERAPIA ZAJĘCIOWA KULINARNO - CUKIERNICZA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
9. ZAPYTANIE OFERTOWE - ZOOTERAPIA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
10. ZAPYTANIE OFERTOWE - HORTITERAPIA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
11. ZAPYTANIE OFERTOWE - KIEROWCA

Opublikowano: 11/01/2021

Archiwum
12. ZAPYTANIE OFERTOWE - OSOBA WSPOMAGAJĄCA

Opublikowano: 11/01/2021